Tie ilman merkintöjä, leveyttä kahden auton verran

5 kommenttia

Kysyisin seuraavaa:Tiellä on ajosuuntia erottamassa keskellä valkoinen katkoviiva (tai yksisuuntainen ilman katkoviivaa), mutta katkoviivan molemmin puolin tilaa kahden kaistan verran, eli kaksi autoa mahtuu rinnan:1) Missä kohtaa ajorataa kuuluu ajaa?

2) Saako ohittaa pysyen omalla kaistalla silloinkin kun joku tulee vastaan samaan aikaan?

3) Saako ohittaa jopa oikealta?

  
 • 1) Oikealla kuuluu ajaa, mutta ei taida olla kovin laitonta ajaa keskemmälläkään, kunhan vain olet virallisesti omalla kaistalla, vai?  2) Saa  3) Ei, ellei edelläoleva käänny vasemalle

    
 • no-kia:  3) Ei, ellei edelläoleva käänny vasemalle
  Eikö silloin tilanne ole aivan kuten muutenkin useampikaistaisella, eli jos liikennettä niin saa JATKAA AJAMISTAAN oikealla kaistallaan silloinkin jos se vasen kaista on hitaampi. Eli saa ohittaa myös oikealta?

    
  1. Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.   Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.   Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

   4) ajokaistalla tiemerkinnöin osoitettua tai muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa ja pyöräkaistaa   2. Saa, jos ohitetetaan vasemmalta ja sivuttaisetäisyydet riittää.   3. Teoriassa kyllä, mutta vain TLL 17§ 2 momentin mukaisessa tilanteessa. Käytännössä autolla toisen auton ohittaminen oikealta tässä tilanteessa on niin älytön temppu, ettei oikealta pidä ohittaa. Kun esittää välillä kohtalaisen jyrkkiäkin kantoja liikenteestä, tällöin on loogista olettaa esimerkillistä käytöstä ilman, että lainsäädännön tulkinnoista kaivetaan porsaanreikiä, joilla oikeutetaan näennäisen laillinen, mutta epäjohdonmukainen ja siten yllättävä toiminta. Vrt. ajaminen ns. leveäkaistatiellä. Lisäksi on syytä muistaa, että vastapuolen virhe ei anna muille mitään ylimääräisiä oikeuksia. Ei siinäkään tapauksessa, että joutuisi luopumaan omasta tavoitenopeudesta 5 km/h keskiviivan vieressä roikkuvan kanssa-autoilijan takia. Tärkeintä on muistaa se, että itse pitää huolen omista asioistaan eli ajaa säntöjen mukaan, eikä esimerkiksi ylitä nopeusrajoitusta 1 km/h ja lain vastaisen toiminnan seurauksena synnytä esim. ohitustarvetta.

    
 • Herbert:


  3. Teoriassa kyllä, mutta vain TLL 17§ 2 momentin mukaisessa tilanteessa. Käytännössä autolla toisen auton ohittaminen oikealta tässä tilanteessa on niin älytön temppu, ettei oikealta pidä ohittaa. Kun esittää välillä kohtalaisen jyrkkiäkin kantoja liikenteestä, tällöin on loogista olettaa esimerkillistä käytöstä ilman, että lainsäädännön tulkinnoista kaivetaan porsaanreikiä, joilla oikeutetaan näennäisen laillinen, mutta epäjohdonmukainen ja siten yllättävä toiminta. Vrt. ajaminen ns. leveäkaistatiellä. Lisäksi on syytä muistaa, että vastapuolen virhe ei anna muille mitään ylimääräisiä oikeuksia. Ei siinäkään tapauksessa, että joutuisi luopumaan omasta tavoitenopeudesta 5 km/h keskiviivan vieressä roikkuvan kanssa-autoilijan takia. Tärkeintä on muistaa se, että itse pitää huolen omista asioistaan eli ajaa säntöjen mukaan, eikä esimerkiksi ylitä nopeusrajoitusta 1 km/h ja lain vastaisen toiminnan seurauksena synnytä esim. ohitustarvetta.
  Täsmennän tässä vaiheessa että en edes ajatellut leveäkaistateitä. Ne tosin sopivat kai kuvaukseen joten nekin voi sisällyttää keskusteluun. Mutta alkuperäinen tarkoitus oli puhua muista kuin maanteistä, esim. normaaleista taajamissa olevista koska ensinnäkin siellä on enemmän näitä merkitsemättömiä mutta useamman kaistan levyisiä teitä ja toisekseen koska niissä ei leveäkaistateiden tapaan ole erikseen opastettu (ajokortillisia, eli teoriassa liikennesäännöt osaavia, hahhah!) miten ajaa yms..

    
 • Kaistamääritelmä ei poikkea taajamien kaduilla ns. leveäkaistateistä, eikä leveäkaistateillä oleva opaste vaikuta tieliikennelain tulkintaan. Sen sijaan taajamassa oikealta kaistaa vaihtamatta ohittaminen on usein osa normaalia liikennettä, koska liikenteen rytmi on erilainen.  Sääntöjen tulkintaan liittyen ongelma tulee mielestäni vain silloin, kun kaksi autoa ei kunnolla mahdu rinnakkain eli tiellä on tavallaan 1,5-kaistaa per suunta. Osan mielestä sivuttaisetäisyydet ei riitä kahdelle autolle, osan mielestä riittää. Omalla kylällä tämä ratkaistiin kaventamalla katua.  Polkupyöräkeskustelussa esiintyneen kireyden vastapainoksi on mukava huomata sinun osaavan nauraa itsellesikin. Mutta kukaan ei ole täydellinen, joten turha pienistä puutteista osaamisessa on huolestua. Mielestäni vasta silloin, kun ei enää opi mitään uutta, on tilanne heikko.

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit