Meitä valvotaan !

3 kommenttia

What are You going to do about it ? :open_mouth:http://blogivirta.fi/blogit/605297-cia-aikoo-vakoilla-ihmisia-television-kautta?show=1Trilateraali" Esko Aho haukkuu edellisenä pänä Mtv3:ssa Euroalueen päättäjät. Wahlroos jäpättänyt samasta teemasta jo aiemmin.http://www.hs.fi/talous/Wahlroos+moitti+politiikkoja+eurokriisin+pahentamisesta/a1305613719157.Bilderberg-ryhmä kriisi-kokousti viime viikonloppuna yllättäen Roomassa.USA lähetti sopivasti "EUroopan vierailulla" olleen 3:n lentotukialuksen ryhmän Gazan edustalle.IMF hermostutti rahamarkkinat uudella Kreikka vaateellaan ja eurovaltiovarainministerit eivät päässeet sopuun.HALOO: Sattumaako kaikki ? TUSKIN !!Lisää aiheesta mm. täältä http://vartiopaikalla.wordpress.com/

  

 • http://vartiopaikalla.wordpress.com/2012/11/12/yksi-maailmanhallitus-one-world-government/  Vallan globalisoituminen, kansallisvaltioiden vallan alasajaminen ja maailmanhallituksen perustaminen  Kansainvälisen eliitin lopullisena ja ehdottomana päämääränä on rakentaa maailmaan yksi maailmanhallitus, jonka avulla eliitti alistaa kaikki maailman ihmiset ja kansat oman (mieli)valtansa alle.  Koska jokainen ymmärtää, että siirtyminen suoraan tuollaiseen imperialistiseen järjestelmään olisi täysin mahdoton ajatus, täytyy asiassa edetä porrastetusti siten, että massat havaitsevat eliitin todelliset tarkoitusperät mahdollisimman myöhään.  Juuri tämän takia eliitti on ottanut työkalukseen eri unionit, kuten mm. Euroopan Unionin, jonka avulla eurooppalaisten kansallisvaltioiden valta ajetaan vähitellen alas ja keskitetään harvojen ja valittujen käsiin.  Tämä sama ilmiö tapahtuu globaalisti ympäri maapalloa, sillä kansainvälinen eliitti tulee poistamaan kansallisvaltioiden itsenäisyyden velkaannuttamalla ne porrastetusti kansainvälisten sopimusten sekä säädösten avulla.  Euroopan Unioni – Eliitin välitavoite matkalla kohti yhtä maailmanhallitusta  EU käyttää vuosittain miljardeja puntia EU-myönteiseen propagandaan, [1] joka on suunniteltu ja kohdistettu erityisesti nuorille, joiden mieliä sekä asenteita on helpoin manipuloida. Eliitin tarkoitus on pyrkiä vähentämään kansalaisten EU-kriittisyyttä, sillä Euroopan Unioni on erittäin tärkeä välietappi matkalla kohti yhtä maailmanhallitusta. Juuri tämän vuoksi EU-myönteiseen propagandatyöhön on satsattava valtavat määrät voimavaroja.  EU:n perustuslakiuudistus  EU:n perustuslakiuudistus on pelkkää silmänlumetta, sillä uusi sopimus on n. 90-96% samanlainen, kuin entinen hylätty sopimus. [2] Asia paljastui myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin EU-jäsenmaiden hallituksille lähettämässä kirjeessä, joka vuodettiin julkisuuteen Ruotsissa. [3]  Kirjeessä tiedustellaan mm. eri jäsenmaiden hallitusten mielipiteitä siitä, että uudessa sopimuksessa käytettäisiin eri terminologiaa muuttamatta kuitenkaan alkuperäisen sopimuksen juridista sisältöä. Kyse on siis pelkästä silmänkääntötempusta, sillä vanhan sopimuksen keskeinen sisältö jää uudessa sopimuksessa voimaan, ainoastaan terminologia muuttuu.  Koska vuonna 2007 julkaistu suuri EU-tutkimus [4] osoittaa, että kansalaiset kautta Euroopan vastustavat EU:n vallan lisäämistä nykyisestään, niin voidaan lähes varmuudella sanoa, että uudissopimusta ei koskaan hyväksyttäisi, mikäli se alistettaisiin kansanäänestykselle unionin jäsenmaissa.  Juuri tämän takia asiasta ei siis järjestetä EU:n jäsenmaissa kansanäänestystä, vaan päätös alistetaan jäsenmaiden parlamenteille. Eliitti pyrkiikin antamaan vaikutelman, että kyseessä ei olisi perustuslaki, vaan pelkästään eräänlainen minisopimus.  EU:n presidentti  Uuden uudissopimuksen myötä EU:sta tulee oikeushenkilö, [5] joka käytännössä tarkoittaa liittovaltion kehittämisen jatkumista kansallisvaltioiden jäädessä eräänlaisiksi EU:n osavaltioiksi. Näin EU:n valtaa kasvatetaan hiljalleen, samalla kun jäsenmaiden vaikutusvaltaa ja kansallisia hallinto-organisaatioita ajetaan vähitellen alas. Tästä esimerkkinä mm. läänien lakkauttaminen Suomessa vuoteen 2010 mennessä. [6]  Toinen hyvä esimerkki on kansallisvaltioiden presidenttien valtaoikeuksien kaventaminen, joka näkyy paitsi täällä Suomessa, myös mm. Ranskassa:  Nicolas Sarkozy plans constitutional reforms:  "France took a step towards reforming Charles de Gaulle's vision of government yesterday with proposals for a new constitution that would dramatically reduce the power of the president." [7]  Tarkoitus onkin tehdä "tilaa" EU:n presidentille, johon tehtävään Britannian ex-pääministeri ja Irakin sodan salaliittovehkeilystä syytetty Tony Blair [8] on jo antanut suostumuksensa:  "I'll be president of Europe if you give me the power – Blair" [9]  Muut Unionit  Tämä sama kaava toistuu pääpiirteittäin myös muiden unioneiden kohdalla. Näitä ovat mm. Pohjois-Amerikan Unioni [10], Afrikan Unioni [11], Aasian Unioni [12], Etelä-Amerikan Unioni [13] ja Tyynenmeren Unioni. [14]  Afrikan Unionista Wikipedia sanoo seuraavaa:  "Eventually, the AU aims to have a single currency (the Afro) and a single integrated defense force, as well as other institutions of state, including a cabinet for the AU Head of State." [11]  Yksi maailmanhallitus – One World Government  "Today, America would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told that there was an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence.  It is then that all people of the world will plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the world government." [15]  - Henry Kissinger, Bilderberg Meeting 1991  Tummennettu kohta suomeksi:  ”Tämän skenaarion mukaan yksilön oikeuksista luovutaan mielihyvin maailmanhallituksen heille takaaman hyvinvoinnin vuoksi”.  - Henry Kissinger, Bilderberg-kokous 1991  "We shall have World Government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest." [16]  - James Paul Warburg, (Feb. 17, 1950, to the United States Senate Committee on Foreign Relations)  Suomennos:  ”Meille tulee maailmanhallitus halusimme sitä tai emme. Kysymys on vain siitä, tuleeko se sopimalla vai valloittamalla.”  - James Paul Warburg  "We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity during those years.  But, the world is now much more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries." [17][18]  - David Rockefeller, June 1991 Bilderberg Meeting, Baden, Germany  Suomennos:  "Olemme kiitollisia The Washington Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet hienotunteisia lupauksiaan melkein 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet alttiita julkisuuden kirkkaille valoille.  Mutta nyt maailma on sivistyneempi ja valmiimpi marssimaan kohti maailmanhallitusta. Älykkään eliitin ja maailman pankkiirien ylikakansallinen määräämisoikeus on varmasti parempi, kuin viime viime vuosisatoina harjoitettu kansallinen itsemääräämisoikeus."  - David Rockefeller 6/1991 Bilderberg-kokous, Baden, Saksa  Kansallisten identiteettien hämärtäminen ja hävittäminen  Jotta elitiin suunnitelma yhdestä maailmanhallituksesta helpottuisi, pitää kansalliset identiteetit tuhota ja korvata ne globaalilla, maailmankansalaisen identiteetillä. Ensin poistui oma raha, sitten kavennetaan presidentin valtaoikeuksia ja seuraavaksi lakkautetaan läänit.  Saa nähdä meneekö lopulta myös nimi Suomi vaihtoon, kun kansalliset poliitikot ja vaikuttajat kilpaa nuolevat globalisaatiohuumassaan eliitin takalistoja Bilderberg-kokouksissa Matti Vanhasen, [19] Jyrki Kataisen, Olli Rehnin, Atte Jääskeläisen, Teija Tiilikaisen ja Jorma Ollilan johdolla. [20]  Eräs tehokas tapa tuhota kansallisidentiteettiä on tukea kaikin mahdollisin tavoin kansainvälistä ja monikulttuurista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajien määrä kasvaa kasvamistaan, eikä kyse ole mistään sattumasta, vaan perinteisestä hajoita ja hallitse -politiikasta.  Kansainvälinen eliitti tekee kaikkensa, jotta kansallisvaltioista saadaan monikulttuurisia kansojen sulatusuuneja kansallisten virkamiesten toimiessa lähinnä kumileimasimen roolissa. Eliitin tavoite on siis sekoittaa eri kulttuureja ja rotuja toisiinsa, joka pitkällä aikavälillä johtaa kansallisten identiteettien hämärtymiseen ja lopulta niiden häviämiseen.  Monikulttuurista yhteiskuntaa tuetaan myös Suomessa kaikin mahdollisin tavoin. Mm. ulkoasiainministeriön global.finland -nettisivulla jaetaan monikulttuurisuusaineistoa lapsille, nuorille ja opettajille, jotta he pystyvät sopeutumaan paremmin monikultturisoituvaan Suomeen. [21]  Yhteenveto  Kaikki suuremmat poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset uudistukset ja linjavedot tähtäävät lopulta yhteen ainoaan päämäärään; maailman valtioita valmistellaan toimimaan yhden maailmanhallituksen alaisina. Tämän takia kansallisvaltioiden valta on ajettava alas, jolloin valtiot alistuvat ensin eri unioneiden hallinta- ja määräysvallan alle.  Kun aika on viimein kypsä, tullaan nämä unionit lopulta yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka yläpuolelle rakennetaan yksi maailmanhallitus, jonka alaisuudessa kaikki muut hallitukset ja parlamentit tulevat toimimaan. Mikäli siis niitäkin ei lakkauteta syyn X nojalla.  YK (Yhdistyneet Kansakunnat) on tulevan maailmanhallituksen todennäköisin perusta ja jonka roolia ja valtaa tullaan hiljalleen kasvattamaan.  Suomi ja suomalaiset ovat vain yksi osa eliitin globaalia palapeliä, jonka tavoitteena on lopulta kansalaisten ja hallintojen alistaminen yhden tahon/hallitsijan alaisuuteen. Käynnissä on siis vallan siirto kansallisvaltioilta ylikansalliselle eliitille, jonka tavoitteena on ehdoton ja totaalinen maailmanherruus.  Tällä kaikella on myös nimi: New World Order eli Uusi maailmanjärjestys.  Edessä iso uusjako  "Suomessa pohditaan todella vähän, mitä maailman aluillaan oleva uusjako tarkoittaa meillä ja Euroopassa. Puhemies Sauli Niinistön mielestä nyt olisi ehdottomasti syytä pohtia, miltä maailma näyttää 15 vuoden kuluttua.  - Se on varmaa, että se näyttää aivan toiselta kuin nyt. Edessä on väistämättä mullistusten aika: talouden, vallan ja rahan uusjako, puhemies sanoo."  -Sauli Niinistö, 7/2007 [22]  Viitatut lähteet:

  [1] Telegraph

  [2] Telegraph

  [3] Europaportalen.se

  [4] http://www.openeurope.org.uk/research/mainfindings.pdf

  [5] http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fi.htm

  [6] Helsingin Sanomat.fi

  [7] Telegraph

  [8] Telegraph

  [9] http://www.guardian.co.uk/uk/2008/feb/02/world.politics

  [10] http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Union

  [11] http://en.wikipedia.org/wiki/African_Union

  [12] http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_Union

  [13] Union of South American Nations

  [14] http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Union

  [15] http://en.wikiquote.org/wiki/Henry_Kissinger

  [16] http://en.wikipedia.org/wiki/James_Warburg

  [17] http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/GE10Aa02.html

  [18] http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller#Quotations

  [19] Turkish daily news

  [20] http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Bilderberg_Meeting

  [21] Global.finland

  [22] KS 5.7.2007 :hug:

    
 • Ja se maailmanhallitus olisi huono juttu koska?

  Itse kannatan vahvasti mitä nopeinta maailman hallituksen muodostumista. Jo Bilderger jne sitä ajavat, niin GO BILDERBERG, GO!    
 • Aloittajan kirjoituksen mukaan mikään ei maailman menossa olisi muuttumassa. Hyvä niin, ei mailmaa pidäkään museoida.

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit