Miksi se on niin vaikeaa - oikealta ohi

2 kommenttia

TM 13/2014 kirjoitus "Miksi se on niin vaikeaa?" esittää ajokaistan valinnasta ja oikealta ohi menemisestä moottoritiellä uuden tuntuisen tulkinnan (ainakin minulle uuden).Jutussa nimittäin kerrotaan, että kaistan valintaa ja ohittamista koskeva sääntö tilanteessa, jossa ajoneuvot käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja on voimassa myös samaan suuntaan opastettujen suuntien tapauksessa.Jutun kuvassa on esimerkkinä Länsiväylän ja kehä II:n risteys, jossa molemmat Länsiväylän varsinaiset kaistat on opastettu suuntaan Hanko. Tästä eteenpäin saisi siis Hangon suuntaan ajava kuljettaja valita kaistansa melko vapaasti ja oikealta saisi mennä ohi. MUTTA, MUTTA. Kuinka pitkälle tämä sääntö olisi voimassa? Tuossa kuvan esimerkkitapauksessa on vähän matkan päässä liittymä, josta kehä II:lta tulevat Hangon suuntaan menijät liittyvät Länsiväylälle, eikä heille ole näkyvissä tällaisia ajokaistakohtaisia opastusmerkkejä. Meillä olisi siis tilanne, jossa riippuen siitä, mistä kukin on tullut, olisi eri kuljettajilla samassa paikassa erilaiset kaistanvalintaa ja ohittamista koskevat säännöt. Aika sekavaksi menisi.Esimerkkinä käytetty liittymä ei ole mikään poikkeus, näitä on paljon.Lakiteksti on kirjoitettu siten, että TM:n tulkinta näyttää lain kirjaimen mukaiselta "kukin tietylle liikennesuunnalle" ei näytä ottavan kantaa siihen, onko suunta sama vai eri.Tieliikenneasetus 7 § (29.4.1994/328)

Moottoritiellä on ajoneuvoa kuljetettava eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Jos ajokaistat on opastusmerkein osoitettu tarkoitetuiksi kukin tietylle liikennesuunnalle, saa kuljettaja kuitenkin käyttää olosuhteisiin ja matkan jatkamiseen parhaiten soveltuvaa ajokaistaa.

...

Edellä kulkeva ajoneuvo on moottoritiellä ohitettava vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa tai käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja taikka jos ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä kulkevan ajoneuvon ohi ajaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu.

  
 • Samassa jutussa TM 13/2014 "Miksi se on niin vaikeaa?" on myös tällainen lause.

  "Moottori- ja moottoriliikenneteillä edellä ajava on ohitettava vasemmalta. Ohittaminen oikealta ei ole koskaan sallittua. Ohi ajaminen oikealta sitä vastoin on, ..."  Ovatko siis ohittaminen ja ohi ajaminen eri asioita? Löytyykö niille jostain lakitestistä selitykset? (käsitteiden määritelmät)

    
 • Tieliikenneasetuksen 7§ määrää moottoritiellä ajamisesta ja ohittamisesta seuraavasti:  Moottoritiellä on ajoneuvo kuljetettava eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Jos ajokaistat on opastusmerkein osoitettu tarkoitetuiksi kukin tietylle liikennesuunnalle, saa kuljettaja kuitenkin käyttää olosuhteisiin ja matkan jatkamiseen parhaiten soveltuvaa ajokaistaa.  Edellä kulkeva ajoneuvo on moottoritiellä ohitettava vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa tai käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja taikka jos ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä kulkevan ajoneuvon ohi ajaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu.

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit