Älyliikenne

1 kommentti

Älyliikenne - iso kokonaisuus.

http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/its_helsinki"Nyt ja tulevaisuudessa liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikenteen palvelujen tuottaminen perustuvat entistä enemmän tiedon hyödyntämiseen. Trafille tiedosta onkin tullut viides liikennemuoto ilmailun, tieliikenteen, merenkulun ja rautateiden rinnalle.

Tieto on alusta, jonka päälle rakennetaan asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut, jotka perustuvat asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Tulevaisuudessa liikkumisen tarpeet moninaistuvat ja ovat entistä enemmän yksilöllisiä. Juuri tiedon avulla käyttäjille voidaan tarjota niin yksityisiä kuin julkisiakin palveluja yksilöllisesti, mutta samalla kuitenkin kustannustehokkaasti. Tarpeiden riittävä ymmärtäminen on edellytys sille, että yhteiskunnan resursseja käytetään vain niihin palveluihin, joita tarvitaan."


http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2718/liikenteen_palvelut_syntyvat_tiedosta

TransSmart:

"TransSmartin tavoitteena on ohjata koko liikennejärjestelmä kestävän kehityksen tielle. Suuren muutoksen saavuttamiseksi pelkkä ajoneuvojen ja polttoaineiden kehittäminen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan parannuksia ja muutoksia kokonaisjär- jestelmässä, tietotekniikan parempaa hyödyntämistä, yhteen toimivia matkustus- ja logistiikkaketjuja, parempia toimintatapoja sekä vaikuttamista yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen käyttäytymiseen ja valintoihin."

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T146.pdf

"Liikenteen digitalisoituminen on tulossa voimakkaasti ja väistämättä myös

liikenteeseen. Tekniikan kehittyminen ja älyliikenteen lisääntyminen antavat

mahdollisuuden muuttaa autoilun verotusta entistä enemmän kohti

oikeudenmukaista, käytön mukaista verotusta. Tässä tilanteessa on

suositeltavaa liittää liikennepoliittisten tavoitteiden toteuttaminen osaksi autoilun

verotuksen päämääriä.

Kilometriverolla voitaisiin toteuttaa liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet

paremmin kuin nykyisellä veromallilla. Kilometrijärjestelmä ei olisi yhtä

kustannustehokas verojärjestelmä kuin nykyinen, mutta kilometriveron

aiheuttamat vuosittaiset päästö- ja onnettomuuskustannusten

yhteiskuntataloudelliset säästöt olisivat yhtä suuret kuin kilometriverojen

keruukustannukset.Työryhmän toimeksianto pohjautuu hallitusohjelmaan, jossa

todetaan, että hallitus selvittää satelliittipaikannukseen perustuvien

tienkäyttömaksujen käyttöönottoa Suomessa.
"

http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2497123&name=DLFE-22565.pdf&title=JulkaisujaMiten Suomi aikoo käyttää automaattisten liikennevälineiden mahdollisuutensa liikenteessä?"Suomi haluaa pärjätä kilpailussa. Ylikansalliset säädökset ja sopimukset säätelevät liikkumista ja liikennöintiä, mutta lainsäädäntö laahaa automaation kehitystä perässä. Ilmailussa miehittämättömien ilma-alusten kansainvälistä ja EU-sääntelyä ollaan vasta laatimassa. Suomelle sääntelemättömyys voi olla myös mahdollisuus. Lähiaikoina valmistuu Trafin johdolla uusi RPAS-strategia, jolla pyritään hyödyntämään Suomen erityisolosuhteet RPAS-toiminnassa. Kilpailuetua arvioidaan saatavan mm. testaustoiminnan sijoittumisesta Suomeen.

Tieliikenteessä Wienin tieliikennesopimus edellyttää kuljettajan mukanaoloa autossa. Suomessa valmistellaan esitystä jossa sopimuksen kuljettajavaatimuksesta voitaisiin poiketa määrätyillä testialueilla. Lisäksi kansallisilla säädöksillä mahdollistettaisiin testaustoiminta näillä alueilla Trafin myöntämällä määräaikaisella luvalla.

Sitten tarvitseekin vain houkutella yrityksiä hyödyntämään automaation monipuolisia testausmahdollisuuksia Suomessa.
"

http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/2735/miten_suomi_aikoo_kayttaa_automaattisten_liikennevalineiden_mahdollisuutensa_liikenteessa

"Autoteollisuus on tunnistanut, että urbaani nuoriso ei koe omaa autoa enää houkuttelevana tai välttämättömänä. Kehityskulku kannustaa alan toimijoita kehittämään uusia ratkaisuja autojen jakamiseen ja vuokraamiseen kaupunkiympäristöissä. Marttinen-Deakinsin mukaan ajoneuvon merkitys muuttuu teknologisesta objektista matkailukokemuksen mahdollistajaksi."http://www.finpro.fi/lehdistotiedotteet/-/asset_publisher/04Ic/content/autoteollisuuden-murros-avaa-suomalaisyrityksille-mahdollisuuksiaOikeudenmukaista ja älykästä liikennettä:"Liikenteen maksamisen muuntaminen käyttöön perustuvaksi on syytä aloittaa mahdollisimman pian. Raportin suositus kokeilujen käynnistämisestä onkin hyvä.

ITS Finland esittää, että kilometriveron käytöönotossa edetään kokeilujen kautta jättäen käyttäjälle valinnaisuuden. Hyödyntämällä kehittyvää palvelumarkkinaa veronkeruu voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti."
http://www.its-finland.fi/images/itsfinland/lausunnot/ITS_FInland_lausunto_170414_oikeudenmukainen_ja_%C3%A4lyk%C3%A4s_liikenne.pdfÄlykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne:

http://www.transsmart.fi/TransSmart uutiskirje:

http://motiva-transsmart.mailpv.net/archive/show/569621

  
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit