EU:n kanne ja sen mahdollinen kustannus

1 kommentti

Se olisi sitten pauttiarallaa 80000000 euroa ( 80milj ) valtiolla mahdollisesti maksettavana kun tuomio tulee. Toivottavasti kuprun aiheuttaneet virkamiehet saavat vielä kuvansa Ilta-Sanomiin.....http://lyhytlinkki.net/?fmzm4fgg

  
 • a. Varmaan alkaa Heikki Kuitusen selkäranka vähitellen taittua. Hänhän sen kuprun aiheutti, mutta nyt alkaa olla tukalat paikat. Haastetta piisaa, kohta rävähtää vielä kanne autoveron kuulumisesta arvonlisäveron perusteeseen. Eikä tuo 80 miljoonaa edes riitä, siis elviveron palautuksina.  Nyt hakemaan autoa Saksasta, laittomasti perityt elvit saa 100-prosenttisella varmuudella takaisin. Ne on valtiolla vain lainassa parin vuoden ajan.  b. Kuprun alkulähde eli Heikki Kuitusen toimenpide, jonka nojalla autoverolle määrättiin maksettavaksi tuo elv, eli ei-arvonlisävero.  Yksityistuoja ei tuota elv:tä saa vähentää, mutta yritystuoja saa vähentää elvin. Elv ei muodostu yritystuojalle kuluksi, sen sijaan se muodostuu kuluksi yksityistuojalle.  Yritystuoja ei siirrä elv:tä kuluttajan maksettavaksi. Ns. Suomi-autoihin ei siis sisälly elv:tä. Näin ollen elv-veron periminen vain yksityistuojilta on syrjivää ja rikkoo EU:n perustamissopimusta. Tuontiautosta ei nimittäin saa periä enempää autoveroa kuin mitä vastaavassa Suomi-autossa on autoveroa jäljellä.  HE 322/94  http://lyhytlinkki.net/?pjr0zmvh  "Koska ehdotus merkitsisi verotuksellisesti nykyisen käytännön jatkumista, ei esityksellä ole taloudellisia vaikutuksia. Jos ehdotettua järjestelyä ei toteutettaisi, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia autokauppaan. Kauppateiden uudelleen järjestely verotuksellisista syistä voisi vaikuttaa arvonlisäveron tuottoon enimmillään useita satoja miljoonia markkoja."  c. Voidaan myös kysyä, ovatko Helsingin hallinto-oikeuden tuomarit täysin puolueettomia tässä elvin syrjivyyttä koskevassa asiassa. Tuomarin tulisi noudattaa ainoastaan lakia ja eurooppa-oikeutta. Esimerkiksi tässä Kaleva-lehden jutussa vuodelta 2005 Helsingin hallinto-oikeuden tuomari ilmaisee käsityksenään julkisesti lehti-haastattelussa, että hänen mielestään on täysin selvää, että tuota elv:tä voidaan periä yksityistuojilta.  Vaikka EU:n komissio on jo vuonna 2002 huomattanut Suomea elv-verosta, kysyen Suomelta, kuinka paljon tuota elv:tä on Suomi-autoissa jäljellä. Elv:tä koskeva rikkomusmenettely alkoi 2006 ja nyt siis asia on edennyt kanne-asteelle, kun haaste on tiedoksiannettu Suomelle.  Hallinto-oikeuden tuomarit voivat toki vedota siihen, että asiaa ei ole vielä ratkaistu EYT:ssä. Kysyn kuitenkin pitääkö tuollaisia lausumia mennä antamaan, ilmeisenä tarkoituksena todennäköisesti vaikuttaa asiainkulkuun siten, ettei tuosta elv-verosta valitettaisi.  http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=484942  d. Niin että kysynpähän vaan tätä asiaa onnellisena kahden tuonti-Volvon tuojana. Haluaisin ne laittomasti perityt elv-verot takaisin, normaalin viivästyskoron kera.  Kuinka kauan tätä laitonta elv-perintää aiotaan jatkaa, tuomioistuinlaitoksen myötävaikutuksella ?    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit