Uusi tieliikennelaki

5 kommenttia

Enää ei tarvitse puhua vanhan keskustelun mukaan esityksestä, vaan uudesta laista.

Jatkossa jalankulkijoiden vastuu kasvaa (13§):
"Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata muuta liikennettä.

Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätien tai ajoradan reunaa."

Hankaluuksia tulee suuntamerkin osalta (48§):
"Suuntamerkki on ajoneuvolla ajettaessa annettava suuntavalaisimella tai, jollei ajoneuvossa ole sellaista, muulla näkyvällä tavalla:
1) lähdettäessä liikkeelle tien reunasta;
2) käännyttäessä risteyksessä tai tiellä;
3) vaihdettaessa ajokaistaa;
4) poistuttaessa liikenneympyrästä;
5) muuten siirryttäessä sivusuunnassa.
Suuntamerkin on oltava näkyvä ja ymmärrettävä. Se on annettava hyvissä ajoin ennen 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä ja sen tulee kestää toimenpiteen ajan."

Eli polkupyörällä lähdettäessä liikkeelle pitää näyttää suuntaa hyvissä ajoin ja koko lähdön ajan. Tätäkö lainsäätäjä oikeasti tarkoittaa, ajetaan tuossa tilanteessa yhdellä kädellä?

Hätävilkkuja saa käyttää liikkuvassa ajoneuvossa (51§)

Tarpeettoman ja häiritsevän ajon kielto (54§). Pitääkö molemmat ehdot täyttyä vai riittääkö, että jompi kumpi noista täyttyy?

Kompromissi (92§): "Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää."

Talvirenkaita vaaditaan talvella vain, jos keli sitä edellyttää (105§).

  
 • Kohokohta on pyörätien jatke (L4):
  "Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. Merkintää voidaan käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja mopoilijalle tarkoitetuissa ajoradan ylityspaikoissa. Pyörätien jatke merkitään vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5, B6 tai B7. Pyörätien jatke merkitään myös liikennevalo-ohjatussaajoradan ylityskohdassa. Jos pyörätien jatke merkitään suojatie merkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei tarvitse merkitä."

  Onko kyseessä jatke, jos maalauksia ei ole? Entä jos on tavallinen nelihaarainen risteys, jossa sivusta tulevilla on kolmio, mutta pyörätie kaikissa suunnissa. Maalataanko jatke tällöin vain kolmion suunnista tulijoille, ei muille?

  Nyt toivon, että TM ottaa tästä selvää, ellei joku keskustelija osaa antaa perusteltua vastausta. Ellei tienkäyttäjä ymmärrä lakia, onko tällainen laki kohtuullinen, kun tilanteet liikenteessä tulee sekunneissa eteen ja ratkaisuja pitää tehdä samaa tahtia.

  Jos yhteen risteykseen tarvitaan kahdenlaisia maalauksia, mikä on koko homman idea?

    
 • Liikennemerkkien ulkoasu näyttää muuttuneen. Kai velkaantuvalla Suomella on rahaa uusia suurin osa merkeistä.

    
 • Herbert: ” Eli polkupyörällä lähdettäessä liikkeelle pitää näyttää suuntaa hyvissä ajoin ja koko lähdön ajan. Tätäkö lainsäätäjä oikeasti tarkoittaa, ajetaan tuossa tilanteessa yhdellä kädellä?”

  Tuo sama asia putkahti mieleen viime talvena kun hoipertelin kääntyessäni pyörällä jäisen risteyksen urissa. Toisen käden irrottaminen sarvista olisi merkinnyt varmaa kaatumista. Tuo on kyllä tekemätön paikka, kukaan ei voi noudattaa tuota pykälää kirjaimellisesti polkupyörällä.

  Mutta erään toisen suuntamerkkiin liittyvän asian jouduin ajotavassani muuttamaan nähtyäni reilu vuosi sitten tämän lain esityksen. En nimittäin ole jatkanut suuntamerkin näyttämistä autolla ajaessani koko ”toimenpiteen ajan”. Moottoritiellä olen vain antanut vilkun raksuttaa sen kolme kertaa mitä se yhdellä napautuksella tekee ja vaihtanut sitten kaistaa. Silloin olen mielestäni toiminut sekä lain hengen että kirjaimen mukaan, mutta tässä uudessa laissa tuo ei riitä. Oli pakko luopua tästä tavasta ja alkaa vilkuttaa pidemmän kaavan mukaan.

  Muutoksesta on jo yli vuosi, mutta edelleen vanha tapa nousee välillä esiin.

    
 • Mikä Tieliikennelaki on nyt voimassa? Katsotaan Finlexistä siellähän kerrotaan olevan ”Ajantasainen lainsäädäntö”.

  Sieltä löytyy:
  ”3.4.1981/267 Tieliikennelaki, Tämä laki on kumottu L:lla 10.8.2018/729, joka on voimassa 1.6.2020 alkaen.”

  Siis tuota kun lukee maalaisjärjellä, saa käsityksen että vanha laki on kumottu ja uusi tulee voimaan joskus 1,5 vuoden kulutta.

  Yllä olevassa tekstissä uusi laki on linkkinä, johon kursorin viennillä tulee seloste ”ajantasainen säädös”. LInkistä aukeaa uusi laki, mutta siinä ei ole voimaantulon ajankohdasta mitään tietoa.

  Ministeriön tiedotteessa kerrotaan: Tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

  Siis riippuen siitä mistä katsoo, on voimassa 1981 laki tai 2018 laki tai ei kumpikaan. Ja sitten vielä ihmetellään, ettei kansalaiset tiedä mikä laki on voimassa.

    
 • Nykyistä lakia on päivitetty lukemattomia kertoja. Tuolloin joku kohta laista vanhenee ja tilalle tulee uusia. Siksi siellä on tuollaisia voimassaoloaikoja.

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit