GPS ruuhkamaksu

682 kommenttia
1171819202123»
 • Joo ei siellä tarvisi sittenkään käydä kuin sen yhden kerran vuodessa autoa näyttämässä...

    
 • Kuukeri:

  Joo ei siellä tarvisi sittenkään käydä kuin sen yhden kerran vuodessa autoa näyttämässä...


  En oikein usko että mennään "manuaaliseen" mittareiden lukemiseen.  Älyliikenne tekee niin voimakkaasti tuloaan joka tarkoittaa että tieto ( Big data, massa data, suurdata, raaka data, avoin data, data-analytiikka jne ) siirtyy automaattisesti ajoneuvoista, ajoneuvojen välillä sekä tietoyrityksistä.  Suomi yrittää päästä tässä olemaan kehityksen kärjessä.  http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/its_helsinki

    
 • Penteles:

  Kuukeri:
  Joo ei siellä tarvisi sittenkään käydä kuin sen yhden kerran vuodessa autoa näyttämässä...

  En oikein usko että mennään "manuaaliseen" mittareiden lukemiseen.

  Älyliikenne tekee niin voimakkaasti tuloaan joka tarkoittaa että tieto ( Big data, massa data, suurdata, raaka data, avoin data, data-analytiikka jne ) siirtyy automaattisesti ajoneuvoista, ajoneuvojen välillä sekä tietoyrityksistä.

  Suomi yrittää päästä tässä olemaan kehityksen kärjessä.

  http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/its_helsinki
  :lol: :lol:  Siitähän on aina seurannut pelkkää hyvää, kun poliitikot yrittävät keksiä miten Suomi pysyy tietoteknisen kehityksen kärjessä.

    
 • Kumppani:

  Kuukeri:
  Hesari haisee aina.


  Ihan samaa kertoi YLE-uutiset jo eilen illalla...

  Kuukeri:
  Gepsistähän ei kysytty.


  Näin tosiaan kysyttiin:
  Jos uusista autoista poistettaisiin autovero, voisitko hyväksyä ajettuihin kilometreihin perustuvan veron?

  Ihan periaatetasolla siis mentiin.

  Tosin vastaajat saivat antaa vapaamuotoistakin palautetta:

  Avoimet kommentit: Mitä hyvää näkisit
  kilometriperusteisessa veromallissa?
  1. Oikeudenmukaisuus – se maksaa joka
  käyttää (39 %)
  2. Yksityisautoilun ja päästöjen vähentyminen
  (14 %)
  3. Edullisuus vähemmän autoileville (12 %)
  4. Julkisen liikenteen käyttö, pyöräily ja kävely
  (4 %)

  * Ei mitään hyvää (25 %)

  Avoimet kommentit: Mitä epäilyksiä sinulla
  on kilometriperusteista mallia kohtaan?
  1. Epäoikeudenmukaisuus – haja-asutusalueet,
  yrittäjät, työssä ajavat (40 %)
  2. Yksityisyyden suoja ja tietoturva (9 %)
  3. Mallin teknisen toteuttamisen vaikeus (7 %)
  4. Liikkumisen kustannukset nousevat ( 6 %)
  5. Järjestelmä on mahdollista kiertää (5 %)
  Niin, eli kysymys ei millään tavalla viittaa GPS-paikannukseen. Se ei myöskään ota kantaa veron suuruuteen. Ja kuinka moni vastaaja on ymmärtänyt, kuinka kalliiksi tämä tulisi pienituloiselle, halvalla autolla ajavalle? Eipä ollut vaikeaa arvata, että kysymys on aseteltu niin, että lähes kaikki asiaa tuntemattomat vastaavat kyllä.  Jos en asiaa tuntisi, niin minäkin saattaisin vastata tuohon kysymykseen kyllä.

    
 • Keitäs nämä "prosentit" ovat?  Avoimet kommentit: Mitä epäilyksiä sinulla

  on kilometriperusteista mallia kohtaan?
  Millä perusteella he mielestäsi heittävät tuollaisia kommentteja?

    
 • Penteles:

  Tämän päivän Hesari kertoo Tekesin teettämän kyselyn tuloksista mm. näin:

  Puo­let Te­ke­sin teet­tä­mään ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta hy­väk­syi­si ajet­tui­hin ki­lo­met­rei­hin pe­rus­tu­van au­to­jen ajo­neu­vo­ve­ron. Kol­man­nes vas­taa­jis­ta suh­tau­tui eh­do­tuk­seen kriit­ti­ses­ti.

  Ky­se­lyn avoi­mis­sa kom­men­teis­sa mil­tei 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta pe­rus­te­li mie­li­pi­det­tään ki­lo­met­ri­pe­rus­tei­sen ve­ron oi­keu­den­mu­kai­suu­del­la.

  Ki­lo­met­ri­pe­rus­tei­nen ve­ro lait­tai­si vas­taa­jien mie­les­tä au­toi­li­jat mak­sa­maan tei­den ku­lut­ta­mi­ses­ta ja ai­heut­ta­mis­taan pääs­töis­tä.
  Linkissä esitettyjen tulosten mukaan ajettuihin kilometreihin perustuvan veron hyväksyisi 17% eli 83% suhtautui asiaan enemmän tai vähemmän varauksellisesti. Ja miten asiaa edes voisi hyväksyä, kun ei ole kerrottu veron suuruutta, keräystapaa tai muutakaan asiaan liittyvää yksityiskohtaa.  Tutkimuksen oli teettänyt Tekes, joka nettisivuillaan ilmoittaa auttavansa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi. Tekes ei tee puolueetonta tutkimusta demokraattisen päätöksenteon tueksi.  Pikaisen googletuksen tuloksena huomaa, että uutinen ei ollut hesarin käsialaa. Se perustui Tekesin lehdistötiedotteeseen, jonka lehdistö lähes sellaisenaa on julkaissut.  Tämä on aivan normaali keino tutkimustulosten hyödyntämisessä. Lehdistötiedotteessa voi surutta muuntaa tutkimustuloksen lähes millaiseksi tahansa, koska se uppoaa kansaan. Ei tutkimustulos.  Täysin samaa mieltä olen Ajattelijan kanssa siitä, että juttu haiskahtaa ja pahasti. Hesari ansaitsee kritisointia, kun laiminlyö median tehtäviä nielaisemalla syötin sellaisenaan. Taas on seurantajärjestelmiä valmistava teollisuus saanut yhden erävoiton Suomen kansasta. Kohta maksetaan.    
 • Tilnnet taitaa olla juurikin sellainen, jonka sen heti aluksi ajattelin olevankin. GPS-kyttäysbisneksestä rahaa haistavat tahot ovat harrastaneet vähän suhdetoimintaa, jonka jälkeen Tekes tekee parhaansa kysymystenasettelussa ja lopuksi Hesari julkaisee lööpit juuri sellaisena kuin ne tilattiinkin.  Pirun hyvä, että vasurit lähtoi hallituksesta. Edellinen liikenneministeri olisi varmaan ollut heti julistamassa ilosanomaa siitä, kuinka kansa tukee GPS-kyttäystä. Nykyisen ministerin kommentteja odotellessa...    
 • Kyllä se GPS tulee, on vain ajankysymys. Nykyinen veronperimisperusta tulee haihtumaan taivaan tuuliin autojen kehittyessä tätä vauhtia. Vaihtoehtona olisi tietysti miellyttävämpi pelkkä lvv auton hinnasta. Verokehityksen suunta ratkeaa pitkälti seuraavissa vaaleissa.  Henkilö- ja pakettiautojen veroprosentti on porrastettu ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jokainen hiilidioksidigramma lisää veron määrää. Veroprosentti on vähintään 12,2 % ja enintään 48,8 %

    
 • Ajattelija2013:

  Penteles:
  Kuukeri:
  Joo ei siellä tarvisi sittenkään käydä kuin sen yhden kerran vuodessa autoa näyttämässä...

  En oikein usko että mennään "manuaaliseen" mittareiden lukemiseen.

  Älyliikenne tekee niin voimakkaasti tuloaan joka tarkoittaa että tieto ( Big data, massa data, suurdata, raaka data, avoin data, data-analytiikka jne ) siirtyy automaattisesti ajoneuvoista, ajoneuvojen välillä sekä tietoyrityksistä.

  Suomi yrittää päästä tässä olemaan kehityksen kärjessä.

  http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/its_helsinki


  :lol: :lol:

  Siitähän on aina seurannut pelkkää hyvää, kun poliitikot yrittävät keksiä miten Suomi pysyy tietoteknisen kehityksen kärjessä.
  Ote AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmän loppuraportista 2012:  Älyliikenteen tutkimus- ja kehitystyö on mm. liikenneministeriön, liikenneviraston , TRAFI:n, HSL:n ja useiden kaupunkien painopistealueita. Julkisten tahojen lisäksi erityisesti yksityiset (suuret ja pienet) ovat havainneet kasvavat markkinat ja pyrkivät aktiivisesti edistämään älyliikenteen toimialaa kuten mm. Nokia, IBM, Siemens, NSN, Logica, teleoperaattorit, palveluntuottajat sekä muut laitteisto-, ohjelmisto-ja järjestelmätoimittajat.  Kotimaista ITS alan verkottumista edustaa mm ITS-Finland, johon kuuluvat lähestulkoon kaikki alalla toimivat yritykset ja yhteisöt. Kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti kansainvälinen kehitys, jossa myös Suomi on mukana.
  http://www.itraffic.fi/aalto/alyliikenneselvitys.pdf  Iso pyörä pyörii ja siinä mukana olevat tahot yrittävät saada itselleen menestystä, saako Suomi siitä osansa, aika näyttää.

    
 • Vasureille täysin tyypillistä edistää tuolla tavalla liiketoimintaa ja pyöritellä isoja pyöriä - vissiin....  No mutta, hyvä kun niistä, vai Merjasta vai molemmista päästiin hallituksessa...

    
 • NHB:

  Tilnnet taitaa olla juurikin sellainen, jonka sen heti aluksi ajattelin olevankin. GPS-kyttäysbisneksestä rahaa haistavat tahot ovat harrastaneet vähän suhdetoimintaa, jonka jälkeen Tekes tekee parhaansa kysymystenasettelussa ja lopuksi Hesari julkaisee lööpit juuri sellaisena kuin ne tilattiinkin.

  Pirun hyvä, että vasurit lähtoi hallituksesta. Edellinen liikenneministeri olisi varmaan ollut heti julistamassa ilosanomaa siitä, kuinka kansa tukee GPS-kyttäystä. Nykyisen ministerin kommentteja odotellessa...
  Tässä nykyisen ministerin näkemys älyliikenteestä:  Ministeri Virkkunen: Liikenteen uudet palvelut avaavat liiketoimintamahdollisuuksia.  http://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=8817

    
 • Ammattilehti: "Jatkossa kehitämme liikennejärjestelmää aikaisempaa tiiviimmin käyttäjien kanssa ja vahvana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen totesi."  Kuka mahtaa edustaa tässä yhteistyössä yksityisautoilijoita eli niitä, jotka edustavat n. 80% liikennesuoritteesta.

    
 • Kumppani:

  Vasureille täysin tyypillistä edistää tuolla tavalla liiketoimintaa ja pyöritellä isoja pyöriä - vissiin....

  No mutta, hyvä kun niistä, vai Merjasta vai molemmista päästiin hallituksessa...
  Vasureille on tyypillistä luoda toimintaa, josta ei kansantalous hyödy. Tähän saakka Merjaa on kritisoiu, koska hänen suhtautuminen kilometriverotusta kohtaan ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Virkkuselta ja tämän seuraajalta on vielä näytöt antamatta. Mutta älä sure, kyllä hekin osansa tarvittaessa saavat. Oikeisto ei ole suojassa kritiikiltä.    
 • Jep. Puhuinkin omalta kannaltani, enkä välistävetäjien.  Selvää on, ettei mittarilukemien lukeminen katsastuksen yhteydessä lisää työpaikkoja. Se olisi ihan liian helppoa. Sen sijaan meidän tulee kehittyä ja plaaplaaplaa.

    
 • Herbert:

  Vasureille on tyypillistä luoda toimintaa, josta ei kansantalous hyödy.
  Näillekö? Nokia, IBM, Siemens, NSN, Logica, teleoperaattorit, palveluntuottajat sekä muut laitteisto-, ohjelmisto-ja järjestelmätoimittajat.  Varmaan nuo sitten hokaavat, että heidän tuotantonsa ei "hyödynnä kansantaloutta" ja jättävät homman heti alkuunsa?  Herbert:

  Mutta älä sure, kyllä hekin osansa tarvittaessa saavat. Oikeisto ei ole suojassa kritiikiltä.
  Selvähän se (?) Voi tietysti olla, että aletaankin vain hehkuttamaan miten "kokoomushallitus on tälläkin tavalla luonut ja ylläpitänyt Suomessa työpaikkoja ja edistää maamme teknistä osaamista globaaleilla aloilla"...

    
 • Herbert:

  Ammattilehti: "Jatkossa kehitämme liikennejärjestelmää aikaisempaa tiiviimmin käyttäjien kanssa ja vahvana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen totesi."

  Kuka mahtaa edustaa tässä yhteistyössä yksityisautoilijoita eli niitä, jotka edustavat n. 80% liikennesuoritteesta.
  Autoliitto = Yksityisautoilun edunvalvonta.  "Autoliiton tärkeänä tehtävänä edunvalvonnassa on tarjota päättäjille tietoa siitä, millaisia vaikutuksia heidän suunnittelemilla ja tekemillä päätöksillä on. Autoliitto antaa aktiivisesti muun muassa lausuntoja, vaikuttaa työryhmissä sekä tekee kannanottoja autoilijoiden kannalta tärkeissä asioissa. Autoliitto kertoo myös suurelle yleisölle, millaisia päätöksiä on valmisteilla ja miten ne tavallisen tienkäyttäjän arkeen"

    
 • Taloussanomat:

  Vuonna 1958 voimaan tullut autovero oli alun perin tarkoitettu vain väliaikaiseksi veroksi. Lakia säätäessään eduskunta ilmoitti, että vero johtuu vain valtion poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta. Siitä oli tarkoitus luopua heti, kun valtiontalous antaisi siihen mahdollisuuden.

    
 • Penteles:


  Autoliitto = Yksityisautoilun edunvalvonta.
  Juuri näin eli rakentavaa keskustelua ei yksityisautoilun puolesta tulla käymään.

    
 • Kertonee jotain viraston ja todellisuuden yhteydestä, jos ilman seurantaa ei ole tietoa siitä missä ruuhkia on...

    
 • Helsinki haluaa autoilijoille tienkäyttömaksun.  “Autoilijoiden pitää ehkä jo 2020-luvulla maksaa tiemaksua Helsingin seudulla. Toteutuessaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) ehdotus tarkoittaisi joko ruuhkamaksuja tai ajokilometreihin perustuvaa tienkäyttömaksua.”

  “HSL:n liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan tiemaksua 14 kunnan alueelle.”
  http://www.hs.fi/kaupunki/a1413525056959

  http://www.hs.fi/kaupunki/a1413596956298

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit