Vanhentuneet talvirajoitukset pois!

520 kommenttia
17810121318
 • Juuri näin Suomen vanha autokanta ja rapautuva tieverkosto puoltaa vahvasti Ruotsin ja Norjan mallia nopeusrajoituksissa kesät ehkä tiukemmat talvella.

  Minä ajan hyvin usein moottoritiellä ja kehätiellä, eikä keli vaikuta valtaosaan autoilijoista, niitä mainitsemiasi normaalia ihmisiä on siinä mielessä vähän.

  Kuinka usein tämä linkki pitää tuoda, vai mistä mättää?
  Viimeisin päivitys: 06/03/2015
  http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/sweden/speed_limits_fi.htm

    
 • Ei vanhahtava autokanta Suomessa eivätkä osittain huonossa kunnossa olevat tiet ole mikään syy alentaa nopeusrajoituksia ja siten tehdä ihmisten liikkumisesta hitaampaa ja huomattavasti kalliimpaa menetettynä työ- tai muuna aikana. Lisäksi ainakin nykyautoilla ja Suomen hyvillä teillä, joita on suurin osa valta- ja kantateistä, nykyisetkin nopeusrajoitukset ovat liian kireitä talvirajoituksista nyt puhumattakaan. Liian kireitä rajoituksia ei ole mielekästä noudattaa!

  Suomessa on tehty ja ollaan tekemässä jo kolme hyvää asiaa: Ensimmäinen on vanhojen autojen romutuspalkkio, joka on nostanut uusien ja turvallisten autojen myyntiä huomattavasti, pitkästä aikaa. Toinen asia on se, että autoverotuksesta ollaan luopumassa ja siirtämässä verotus auton käyttöön. Tämäkin johtaa autokannan uusiutumiseen ja turvallisempaan liikenteeseen. Kolmas asia on hallituksen lupaama 600 miljoonan euron rahoitus väylien peruskunnostukseen muutaman tulevan vuoden aikana.

  Itse ehdottaisin lisäksi nopeaa ja täydellistä luopumista autoverosta. Valtio saisi tulonsa verottamalla auton käyttöä nykyistä enemmän ja nostamalla polttoaineveroa, joka myös vähentäisi turhaa ajoa. Edelleen porrastaisin auton käyttömaksun siten että vanhoista autoista maksettaisiin moninkertaisesti nykyiseen käyttömaksuun verrattuna ja uusien autojen maksua korotettaisiin vain vähän. Välille porrastus autojen iän mukaan.

  Nopeusrajoituksia nostaisin heti kuten olen aiemmin tässäkin keskustelussa esittänyt.
  10 vuoden päästä nostaisin rajoituksia harkitusti edelleen koska tuolloinen autokanta lienee erittäin turvallista Suomessa ja nykyistä huomattavasti vähemmän polttoainetta kuluttavaa.

    
 • Suomen huonompi kalusto ja teiden kunto puoltaa ruotsinmallia.
  Työmatkat ei ole työaikaa, nopeus nostaa kulutusta ja kustannuksia.
  Vanha Volvo on turvallisempi kun romutuspalkkiolla ostettu pikkuauto. Veroton auto ei ole sen turvallisempi kuin verollinen. Ruotsissa ei ole varsinaista autoveroa. Verotuksen siirto käyttöön nostaa työmatkakuluja. Jos tieverkon kunto oikeasti (epäilen) paranisi, olisi älytöntä mitata hyöty pois nostamalla nopeuksia.
  Kun katsotaan Euroopan nopeusrajoituksia ja verrataan Suomen keliolosuhteisiin, niin voit olla varma ettei nopeuksia ainakaan tulla nostamaan. Tämä hallitus töppöilee niin paljon että demarit ja vihreät pääsee valtaan seuraavissa vaaleissa ja autovero tulee nousemaan. Mutta kuten sanottu autovero ja nopeusrajoitus on kaksi eri asiaa.

    
 • Onko nimimerkki Hybrid jokin trolli? Hänen kantansa ovat erittäin autojen ja auton käytön vastaisia. Lisäksi hänen mielipiteistään huokuu tarkoitushakoisuus vaikeuttaa henkilöautoilua mahdollisimman paljon. Edelleen hänen edustamansa kieltomentaliteetti ei sovi nykyaikaiseen, vapaaseen yheiskuntaan, jossa yksilölle pitää antaa tekemisistään mahdollisimman suuri vapaus - koskien myös liikennettä.
  Laskin kerran että nopeusrajoitusten nosto Suomessa noin 10 km/h säästäisi kuluina vuodessa luokkaa puoli miljardia euroa! Toki nopeus nostaa kulutusta mutta ero sillä saako ajaa 80:n sijasta 100 tai 100:n sijasta 120 on kulutuskäytännössä mitätön ja marginaalinen. Ajan säästö ja mielekäs nopeusrajoitus ovat paljon tärkeämpiä.
  Pitääkö vääntää rautalangasta: Uusien autojen autoverottomuus uudistaisi nopeasti Suomen autokannan turvalliseksi ja vähän kuluttavaksi. Liikenneturvallisuus paranisi kohisten ja turvallisuuden paraneminen puoltaa korkeampia nopeusrajoituksia.
  Ruotsin malli autoveron osalta on hyvä. Siksi siellä on uudemmat autot, jotka parantavat Ruotsin liikenneturvallisuutta.
  Työmatkakulujen pieni nousu ei ole ollenkaan niin tärkeää kuin liikenneturvallisuuden paraneminen sillä, että ihmiset voivat helpommin ostaa uusia autoja!

  Nykyinen hallitus on mielestäni erinomainen. Hallitus suhtautuu myönteisesti autoiluun ja teiden kunnostamiseen mm. romutuspalkkiolla, autoveron siirtämisellä ajamisen verotukseen ja satsaamalla väylien kunnostamiseen tuon mainitun 600 miljoonaa euroa. Hyvä!
  Sitä paisti nykyhallitus on enemmistöhallitus ja Kokoomuksella, Keskustalla ja Perussuomalaisilla on takanaan meidän äänestäjien selkeä enemmistö ja se pysyy.

  Mitä vähemmän autoveroa, sitä turvallisemmat ja luontoystävällisemmät autot ja nopeusrajoituksia voidaan nostaa aiemmin kuvailemallani tavoin!

  Tältä erää lopetan taas keskustelun tästä aiheesta, koska olen sanonut ja perustellut sanottavani. Uskon että valtaosa Suomen 3.000.000:sta henkilöautoilijasta on kanssani samaa mieltä.

    
 • Autonkäytön vastainen en ole ajan päivittäin Lahti- Helsinki väliä omalla autolla, toisaalta polttoaineen verolla ei ole minulle mitään merkitystä.

  Auton verotuksen muodolla ei ole Euroopan nopeusrajoituksien kassan mitään tekemistä.
  Esa Sairio ei kertakaikkiaan ymmärrä liikenneturvallisuuden suurin vihollinen on korkea nopeus. Onneksi Euroopan päättäjät ymmärtää tämän.

  LP lopettaminen on Suomen liikenneturvallisuuden kanalta suuri virhe. Valvontaa lisää ja nollatoleranssi ylinopeuksiin niin kuin Ruotsissa.

  Suomen nopeusrajoitukset pitää olla yhdenmukaiset pohjoismaiden kassa.
  Ranskassa on mielenkiintoinen malli, ei kyllä toimisi Suomessa kun ei ole juurikaan valvontaa.

  Esa Sairio: "Ruotsin malli autoveron osalta on hyvä. Siksi siellä on uudemmat autot, jotka parantavat Ruotsin liikenneturvallisuutta."
  Ja sitä ei pois mitata nostamalla nopeuksia, päinvastoin on paineita pienentää niitä entisestään.

    
 • Nyt on pakko vastata.

  Jos Hybridille ei ole mitään merkitystä polttoaineveron suuruudella, hänelle varmasti sopisi tuollainen 10-20% nosto polttoaineveroon ja vastaava uusien autojen verotuksen kevennys. Seuraus: Liikenneturvallisuus paranee uusien autojen myötä ja nopeuksia voidaan nostaa kuten olen esittänyt.

  Autoverotuksen muodolla on välillisesti paljonkin tekemistä nopeusrajoitusten kanssa. Jos ostettaessa autovero on nolla, se johtaa vääjäämättä turvallisempiin autoihin jolloin myös nopeusrajoituksia voidaan nostaa ilman että turvallisuus heikkenee.

  Liikenneturvallisuuden suurin vihollinen on yli-ikäiset autot, etenkin Suomessa. Jos yli 10 vuotiaat autot kiellettäisiin paranisi liikenneturvallisuus todella merkittävästi. Toinen iso syy liikenneonnettomuuksiin on Suomessa rattijuoppous.

  Moottoriteillä Euroopassa yleisin nopeusrajoitus on 130 (en viitsi laittaa tilastoa enää tähän uudelleen) ja Saksan moottoriteistä noin 60% on VAPAA nopeus. Näin ovat Euroopan päättäjät asiat hoitaneet.
  Jos nopeus olisi sellainen vaaratekijä kuin mitä Hybrid kuvailee, olisi valtaosa Saksassa autolla ajavista kuolleita!

  Saksan mahtava autoliitto ADAC muuten kannattaa autobaanojen vapaata nopeutta Saksassa.

  Ei ole mitään syytä että Suomen rajoitukset olisivat yhdenmukaisia etenkään Ruotsin kanssa saatikka Norjan. Ruotsi on esimerkki maasta jossa suhtaudutaan aika negatiivisesti henkilöautoiluun ja halutaan tehdä se liian kireillä rajoituksilla vaikeaksi. Eihän tällaiseen pidä mennä! Norjassa puolestaan vuoristoiset tiet ovat niin mutkaisia että siellä oleva pääasiassa 90 rajoitus on mutkateillä ymmärrettävä. Tanskassa on korkeammat rajoitukset kuin Suomessa. Hyvä Tanska.

  Ruotsissa rajoitusten "alennuspaineen" saavat aikaan vihervasemmistolaiset autonvastustajat, joka minua ihmetyttää muutoin niin sivistyneessä maassa kuin Ruotsi.

  Toivottavasti Ruotsissa on Suomen Autoliittoa vastaava organisaatio, joka panee stopin rajoitusten tiukentamiselle. Edelleen nopeuksien valvonnassa on oltava sopiva toleranssi, ennen kuin saa seuraamuksia ylinopeudesta. Pelkästään mittari- ja mittausvirheet sekä autoa ajavan oikeuksista huolehtiminen riittävä perusteeksi Suomessa käytetylle toleranssille, jota kannattavat mm. Autoliitto ja uusi poliisiylijohtaja.

    
 • Pakko vastata Saksan moottoriteiden nopeusrajoitukset on huono esimerkki, siellä kuolee yhdessä rysäyksessä enemmän kuin Suomessa vuodessa.
  Rattijuopumus ei vaikuta tietääkseni nopeusrajoitusten asetuksiin, mutta sinun nopeus vaikuttaa tuhoihin kun kohtaat hänet.
  Minä tietysti olen niin hyvä kuljettaja että voisin ajaa suurempiakin nopeuksia, en kuitenkaan luota näihin sinun normaalien autonkäyttäjien taitoihin.
  Ruotsista on perinteisesti haettu liikenneturvallisuus ja auto kehitysmailla maailmalla ennenkin ja nyt olisi meidän aika perehtyä taas kerran vakavasti heidän nopeusrajoitusten tuloksiin.

    
 • Vieläkin pakko vastata. Saksan vapaan nopeuden moottoritiet ja moottoritiet siellä yleensäkin ovat tilastojen mukaan erittäin turvallisia.

  Kyllähän lento-onnettomuuksissakin kuolee kerralla usein saman verran ihmisiä kuin Suomen teillä vuodessa. Siitä huolimatta lentäminen on kaikkein turvallisin liikkumistapa! Haluaisiko Hybrid kieltää lentoliikenteenkin?

  Rattijuoppous aiheuttaa Suomessa suuren osan vakavista onnettomuuksista. Jos rattijuoppus saataisiin Suomessa puolitettua, liikenneturvallisuus parantuisi selvästi ja nopeusrajoituksia voitaisiin nostaa useilla teillä. Aivan liian usein syytetään liian korkeata nopeutta näissä rattijuoppojen aiheuttamissa kolareissa. Todellinen syy on alkoholin aiheuttama ajokyvyn selvä aleneminen. Valitettavasti mitkään nopeusrajoitukset eivät estä rattijuoppojen kaahailua.

  Ruotsin vihervasemmistolaisia, kieltoihin ja rajoituksiin perustuvia autoilijoin vapautta kahlitsevia malleja, kuten ylitiukkoja nopeusrajoituksia, ei missään tapauksessa pidä eikä saa matkia Suomessa.
  http://www.moottori.fi/liikenne/jutut/kansa-kaipaa-muutoksia-nopeusrajoituksiin/

    
 • Siis kun rattijuopot saataisiin kuriin voitaisiin nostaa nopeusrajoituksia niin liikennekuolemat pysyisi vakiona nykyiseen tilanteeseen verrattuna koska on aivan selvä tilastollinen totuus nopeuksien nosto lisää liikennekuolemia. Suomen nopeusrajoitukset ei koske lentokoneita.
  Ei ole koskaan ajaessani tullut mieleen että voisin törmätä lentokoneeseen, mutta nämä normaalit autoilijat poukkoilee siihen malliin näilläkin nopeuksilla että hirvittää kun heidän kanssa joutuu päivittäin liikkumaan. Esa Sairion pitäisi ymmärtää että päättäjät ajattelee Ruotsissa kansalaisten liikenneturvallisuutta väristä välittämättä.

    
 • Juuri niin kuin Hybrid kirjoittaa alussa: Rattijuoppous pois - nopeusrajoitukset ylös - turvallisuus pysyy vakiona.
  Minä jatkan: Uudet autot vanhojen tilalle - nopeusrajoitukset ylös - turvallisuus jopa paranee nykyiseen verrattuna. Tiet kuntoon - nopeusrajoitukset ylös kunnostetuilla teillä - turvallisuus paranee nykyiseen nähden.

  Totta kai nopeuksien nosto lisää onnettomuusriskiä. Yhteiskunnan pitää päättää sopiva hyväksyttävä riskitaso, jossa otetaan huomioon turvallisuus, kustannukset, lain kunnioittamisen mielekkyys, autojen turvallisuustekniikka ja teiden taso ja kunto.
  Saksassa, joka on autoilun ihannemaa, on yhteiskunta päättänyt 60% moottoriteistä vapaan nopeuden ja maanteille rajoituksen 100. Hienoa, turvallista, joustavaa ja mielekästä autoilijoille! Erittäin arvostettu liittokansleri Angela Merkelkin kannattaa baanojan vapaita nopeuksia!
  Muissa Euroopan maissa on yleensä päätetty moottoriteille 130 (Puola 140, Norja 100 koska vuoristoista) rajoitukset eli tämä on valittu sopivaksi riskitasoksi, joka on mielekäs.
  Suomessa kannatan samaa. Motareille 130-140, talvisin 120, pääteille (valta- ja kantatiet) 100 koko vuoden, ohituskaistateille 110 koko vuoden, sivuteille 80 ja kaupunkien sisääntulomotareille 10-20 lisää nykyisiin rajoituksiin - läpi vuoden.

  Voi olla että Ruotsissa ajatellaan kuten Hybrid sanoo, mutta olennaista onkin että siellä ajatellaan väärin. Mennään liiallisuuksiin ja autoilevien ihmisten kiusaamiseen ja yksilönvapauden rajoittamiseen.

  http://www.lvm.fi/uutinen/4452990/kansalaiset-toivovat-muutoksia-ajokortin-hankintaan-ja-nopeusrajoituksiin

    
 • Juu puolassa sitä sun tätä USA Taajama-alue: noin 56 km/h Normaali Highway/Moottoriliikennetiet: noin 89 km/h
  YLE: "Kuolonkolareiden määrä laskussa Euroopassa – Suomi neljänneksi huonoimpana "pohjasakkaa"
  Muut Euroopan maat ovat onnistuneet vähentämään kuolonkolareiden määrää huomattavasti, mutta Suomi laahaa perässä. Liikenneministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiiski peräänkuuluttaa asennemuutosta ja tiukempaa valvontaa, sillä "Suomi on pohjasakkaa".
  Pohjoismaista Ruotsi ja Tanska onnistuivat vähentämään liikennekuolemia yli eurooppalaisen keskiarvon, Norja oli juuri Suomen edellä viidenneksi vähiten onnettomuuksia vähentäneenä."

  Nopeusrajoitusten avulla pyritään alentamaan tienkäyttäjien onnettomuusriskiä sekä vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää ja vakavuutta. Niiden avulla saadaan aikaan tasainen liikennevirta, jolloin ohitusten tarve vähenee. Nopeusrajoituksilla myös autetaan poikittaisen ja liittyvän liikenteen sujumista, luodaan katto tilannenopeuksille sekä parannetaan ennakoitavuutta.

    
 • Hybridin viimeinen lause on kuin rajoituksia asettavan viranomaisen kirjoittama. Sinänsä asia on totta, mutta kysymyksessä onkin se, mikä on nopeusrajoitusten mielekäs taso.

  Suomessa ja Ruotsissa taso on tällä hetkellä useimmilla maanteillä ja moottoriteillä liian alhainen. Lisäksi Suomessa on ainoana maana muinaisjäänne talvinopeusrajoitukset, joista on syytä heti luopua tai ainakin sekä lyhentää niiden voimassaoloaikaa että samalla nostaa reilusti sellaisten tieosuuksien määrää, joilla on 100 rajoitus myös talvisin. Myös moottoriteillä pitää olla läpi vuoden 120 ja kesällä 130 ja 140, tien laadusta riippuen.

  Samasta asiasta on käynnissä keskustelu myös Tekniikan Maailman nettisivuilla. Siellä eräs henkilö kirjoitti kokemuksistaan Ruotsissa: Huomattava osa ajaa pääteillä reilusti yli sallittujen nopeuksien. Tämä on itsestään selvää. Sekä Suomessa että Ruotsissa rajoitukset ovat useimmiten asetettu kohtuuttoman alas.

  Eikös vanha tuomarin ohjekin sano, että se mikä ei voi olla oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan!

    
 • "Eikös vanha tuomarin ohjekin sano, että se mikä ei voi olla oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan!"

  Sanoo kyllä, mutta oikeuden ja kohtuuden määrittely ei usein ole ollenkaan yksiselitteistä, vaan ne ovat mielipidekysymyksiä.

  On aikamoista haihattelua puhua kymmentä vuotta vanhempien autojen kieltämisestä liikennekäytössä, monella vanhan auton käyttäjällä ei ole varaa tai halua ostaa uutta tai edes uudempaa autoa. Tiestönkään kuntoon ei millään pystytä vaikuttamaan nopeasti.

    
 • Haluaako Esa Sairio käytetylle tieosuudelle keskinopeuden mukaan asetettua rajoitusta että oikeudenmukaisuus toteutuisi. No halutkoon ihan vapaasti.

  Minä haluan säilyttää oman ja muiden liikenneturvallisuuden vetoamalla ruotsinmallin puolesta, sen jälkeen voidaan erillisistä talvirajoituksista luopua. Kun tieosuuden laitetaan 80 on ylinopeutta ajavia, nostetaan nopeus 130 on ylinopeutta ajavia.
  Sen verran 1 800 000 km autoa ajanut etten ole nähnyt rajoitusta mitä ei ole ylitetty.
  Suomessa käytetyt talvirenkaat asettavat myös omat vaatimukset etelä Eurooppaan verrattuna.

    
 • Esa Saario:
  Moottoriteillä Euroopassa yleisin nopeusrajoitus on 130 (en viitsi laittaa tilastoa enää tähän uudelleen)

  No jospa minä autan?

  http://autotraveler.ru/en/spravka/max-speed-limits-in-europe.html#.VmGc8biyNBc

  Tuolta saatavan tiedon mukaan

  • 21 maassa tuo nopeus on 130, tai jopa 140
  • 19 maassa 100-120
  • 6 maasta ei ole tietoa, eikö sitten esim. Maltalla ole motareita

  Minusta tuollaisilla luvuilla ei ihan hirveästi porskutella suuntaan tai toiseen, mikä on "yleisin eurooppalainen motarinopeus"?

    
 • Tässä on sellaista tekstiä että Esa Sairio saa unohtaa nopeusrajoitusten noston toivottomana yrityksenä vaikka monistaa samaa skeidaa joka väliin:

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-343_fi.htm

    
 • Ensinnäkin nimimerkki Kumppanille: Olen todennäköisesti nähnyt saman tilaston, jonka mukaan hieman reilu puolessa masita on maksimirajoitus motareilla 130. Tuosta kuitenkin puuttuu Saksa, jossa 60% motareista ei ole mitään rajoitusta (suositus 130).

  Hybridille: Tuo teksti EU:n liikenneasioista on ihan järkevä. Se ei ota kantaa siihen, mikä on kussakin massa nopeusrajoitus motareilla tai muualla, vaan keskittyy muihin liikenneturvallisuutta parantaviin asioihin kuten pitääkin.

  Jos Suomessa kiellettäisiin yli 15-vuotta vanhojen autojen käyttö, paranisi liikenneturvallisuus huimasti. Samoin jos rattijuoppous kitkettäisiin puoleen nykytasosta.

    
 • Älä unta näe päättäjistä jotka lähtisi parantamaan liikenneturvallisuutta nostamalla keskinopeuksia.

    
 • Näen unta Suomen liikenteestä seuraavanlaisena:

  Helsingistä Turkuun, Vaasaan, Ouluun, Kuopioon ja Vaalimaalle johtavat uudenaikaiset moottoritiet, jolla saa kesäaikaan ajaa rajatonta nopeutta kuten Saksassa. Vain kaupunkien kohdalla on nopeusrajoituksia 120 tai 130. Talviaikaan näillä moottoriteillä saa ajaa 120 tai 130, riippuen tieosuudesta.
  Lisäksi on muitakin moottoriteitä, joilla maksiminopeus kesällä on 130 tai 140 ja talvisin 120. Muut päätiet ovat lähes kokonaan ohituskaistateitä ja niillä on läpi vuoden rajoituksena 110. Alemmilla pääteillä ja kantateillä on läpi vuoden pääsääntöisesti 100.
  Yleisrajoitus muualla on kuten nykyäänkin, läpi vuoden 80. Taajamissa on rajoitukset 40, 50 tai 60 riippuen kaduista ja tieosuuksista. Tämä on toteutunut kun valtiovalta on päättänyt satsata liikenneinfraan oikein kunnolla. Nykyisen 600 miljoonan (nyt parille vuodelle) sijasta teihin on käytetty ja käytetään koko ajan yksi miljardi vuodessa, joka on sekin vain seitsemäs osa liikenteen tuomista kokonaisverotuloista.

  Suomen autokannan keksi-ikä on alle 10 vuotta, joten olennaisesti vanhoja (nykyisiä) autoja turvallisemmalla kalustolla voidaan korkeammista rajoituksista huolimatta hieman parantaa nykyistä liikenneturvallisuutta. Uusien autojen kulutukset ja saasteet ovat niin ikään vähintään puolittuneet nykytasosta. Tämä on saatu aikaan laskemalla autovero nollaan ja lisäämällä polttoaineiden verotusta ja auton käyttömaksua.

  Ylläesitetty on unelma. Todellisuudessa toivoisin edes kompromissiä esittämäni unelman ja nykytodellisuuden puoleen väliin.

    
 • Ja sitten heräsin ja huomasin että käsi oli kusipotassa.

    
 • Sitä päivää ei Suomessa tule että nopeusrajoituksia nostetaan, se päivä on lähivuosina korkeintaan 110 moottoritiet ja 70 kantatiet taajamat 40 km/h

    
 • Miten Hybrit tai kukaan muukaan voi puhua tuollaista? Mihin tuo perustuu?

    
 • Toivon, että Hybrid on väärässä. Mutta teiden pitoon ja puhumattakaan teiden kehittämiseen käytetyt rahat eivät näytä kasvavan, joten pelkona on, että huonosta kunnosta johtuen joudutaan nopeusrajoituksia pudottamaan. Tätähän on jo nähty eri puolilla Suomea.

    
 • Nykyinen hallitus on luvannut 600 miljoonaa liikenneväyliin hallituskauden aikana. Rahat käsittääkseni käytetään ensi vuodesta alkaen.
  Summa on muuten asiallinen ja siitä on hyvä aloittaa, mutta panostus on vielä riittämätön. Maanteiden kunnostamiseen ja uusien rakentamiseen pitää sijoittaa miljardi vuodessa. Sekin olisi vain seitsemäsosa niistä tuloista, joita valtio saa autoista ja autojen käytöstä vero- ym. tuloina.

  Toistan edelleen. Autovero pois ja verotus auton käytön mukaan. Uusien autojen myötä turvallisuus paranee aivan ratkaisevasti ja osa turvallisuuden paranemisesta mahdollistaa nopeuksien noston esittämälläni tavoin.

    
 • Jos hallituksen toimilla päästäisiin edes lähelle Ruotsin tilastoja liikenneonnettomuuksissa, niin eihän mikään tuleva hallitus ulosmittaa saavutuksia Esa Sairion teorialla että onnettomuusluvut saadaan takaisin Euroopan pohjasakkaan nostamalla keskinopeuksia ja tuhoamalla saavutetut edut.
  Toistan se päivä on lähivuosina korkeintaan 110 moottoritiet ja 70 kantatiet taajamat 40 km/h

    
 • Esa Sairion käsitys autolijan vapaudesta:
  Poliisi partioi Saksan autobahneilla tunnuksettomilla autoilla ja moottoripyörillä jotka on varustettu videolaitteistoilla. Näin valvotaan muun muassa turvavälejä, ja videotallenteita kyetään käyttämään todisteaineistona. Tärkeimpiä valvottavia määräyksiä ovat:

  Tässä pari otetta:
  Turvaväli edellä ajavaan tulee olla metreissä vähintään puolet ajonopeudesta eli esimerkiksi 60 metriä 120 km/h nopeudessa. Autobahnilla olevat musta-valkoiset heijastintolpat ovat 50 metrin etäisyydellä toisistaan.
  ”Perässä roikkumisesta” määrättävien sakkojen suuruutta korotettiin toukokuussa 2006. Yli 100 km/h nopeudessa turvavälin ollessa alle 30 prosenttia suosituksesta kuljettajaa rangaistaan kolmen kuukauden ajokiellolla. Ulkomaalaisia kuljettajia voidaan sakottaa tien päällä, ajokortti saatetaan takavarikoida ja mahdollisen vuokratun auton vuokrasopimus päättää välittömästi.

    
 • Mihin Hybridin väite että Suomessa alennettaisiin rajoituksia oikein perustuu?

  Taitaa olla hänen omaa kuvitelmaansa koko juttu. Hybrid varmaankin haluaisi kieltää koko autoilun Suomessa ja siirtyä takaisin hevoskärryjen aikaan. Niin autokielteinen on hänen asenteensa! Anteeksi vaan, mutta Hybridin tekstit ovat autoilun vastaisia. Miksi hän ei luovu autostaan ja siirry julkisiin kulkuvälineisiin ja lopeta näitä autoilun vastaisia kirjoituksiaan täällä? Toki Suomessa on ilmaisun vapaus ja niin pitää ollakin.

  Olen itse ajanut useamman kerran Saksan baanoilla. Matkanopeus vapailla osuuksilla on ollut 140-180 ja parhaimmillaan 200 vaikka autoni olisi kulkenut selvästi kovempaakin. On ihan luonnollista että isoilla nopeuksilla tulee olla pitkät turvavälit kuten Saksassa pääasiassa näyttää olevankin. Ja on ihan asiallista että turvavälejä valvotaan. Itse en ole kuitenkaan nähnyt Saksassa tuhansien kilometrien autobaanalenkeillä juurikaan poliiseja.

  Suomessakin poliisi saisi valvoa turvavälejä enemmän eikä keskittyä pienten vaarattomien ylinopeuksien kyttäämiseen, jotka nekin ylinopeudet johtuvat siitä, että autoilija kokee rajoitukset ihan liian tiukoiksi monilla Suomen hyvilläkin teillä.

    
 • Jos on ajanut Saksassa tietää tasan tarkkaan että siellä on Suomen moottoriteihin verrattavilla osuuksilla nopeusrajoitukset.
  Suomessa ei ole oikeastaan minkäänlaista valvontaa taajamien ulkopuolella LPeen lopettamisen jälkeen.

    
 • Mihin Hybridin väite että Suomessa alennettaisiin rajoituksia oikein perustuu?

    
 • Tähän: Kuolonkolareiden määrä laskussa Euroopassa – Suomi neljänneksi huonoimpana "pohjasakkaa"

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit