Vanhentuneet talvirajoitukset pois!

520 kommenttia
11213151718
 • Kirjoitukseeni Helsingin Sanomissa (ohessa linkki) on netissä kirjoitettu tähän mennessä (14.1.2016 klo 10.50) yhteensä 102 vastausta.

  http://www.hs.fi/mielipide/a1452576805377?ref=hs-art-luetuimmat-8

  Vastauksista yli puolessa ollaan samaa mieltä kuin itse alkuperäisen jutun kirjoittajana eli nopeusrajoituksia pitää tai voi nostaa. Vastakkaista mieltä on selkeä vähemmistö eli vain joka viides. Lopulla ei ole selkeää mielipidettä tai kirjoittavat asian ulkopuolelta.

    
 • SO2001: ”Edellä mainituista syistä olen yrittänyt omaksua sen asenteen, että ”kerran se vain kirpaisee”, jos joutuu myöntämään olleensa väärässä. Se kannattaa myöntää niin pian kuin mahdollista, jolloin asia on helpoin käsitellä ja jättää taakseen. Tietenkin joku aina kaivelee vanhoja virheellisiä mielipiteitä esille raskauttavina todisteina, mutta sille ei mahda mitään.

  Lopetan kaivelun välittömästi kun korjaat käsitykseni mielipiteistäsi. Toistaiseksi olet muutellut mielipiteitäsi vain väliaikaisesti ja ottanut vanhat versiot käyttöön heti kun joku toinen mielipiteesi on tarvinnut sitä perustelukseen. Sanoit jo 2011 olevan ilmiselvä totuus, että ylinopeus tappaa. Vuotta aiemmin olit sanonut sinulle tärkeimmän asian olevan tavallisten kansalaisten turvallisuuden. Tuon jälkeen olet kuitenkin monta kertaa sanonut että ylinopeuksia ei pitäisi pyrkiä vähentämään siihen parhaiten purevalla käytettävissä olevalla keinolla, eli automaattisella nopeusvalvonnalla. Joten ylinopeus ei mielestäsi tapakaan tai sitten kansalaisten turvallisuus ei olekaan sinulle tärkein asia. Ehkä sinulle onkin tärkeintä joku toinen asia?

  Kun olen kysynyt tästä ristiriidasta, olet vaihtanut aihetta ja puhunut siitä, miten vastenmielinen tuo valvonnan muoto on SINULLE henkilökohtaisesti. Tavallisten kansalaisten turvallisuus ei enää olekaan ykkösenä, hänen liikenneturvallisuutensa ohi on kiilannut omat henkilökohtaiset asiat. Esimerkiksi tätä et tietäisi, jos minä en yhdistelisi sinun eri aikoina samasta asiasta esittämiäsi mielipiteitä.

  Viimeksi tuo suhtautumistapasi pulpahti näkyville väittäessäsi ajattelevasi minua laajemmin kun valitset suhtautumistapasi ylinopeuteen. Tapani käsitellä ylinopeutta koko liikenteen eli kaikkien tavallisten ihmisten kannalta on sinulle liian kapea suhtautumistapa, ja sinun omaan liikennekuoleman todennäköisyyteesi perustuva tapa suhtautua tähän tappavaan ajotapaan on sopivan laaja tarkastelukulma. Lainaus Wikipediasta: ”Substantiivi itsekkyys. Epämiellyttävä luonteenpiirre, joka sisältää keskittymisen omaan itseen muiden kustannuksella.”

  Tiedän kirjoituksistasi että et ole itsekäs, mutta ristiriitaisten mielipiteittesi vuoksi päädyt tuollaisiin tilanteisiin. Jotta perusmielipiteesi eivät joutuisi vaaraan, sinun on pakko keksiä mitä tahansa säilyttääksesi kasvosi edes omissa silmissäsi. Tätä on vaikea huomata, mutta historiaan kurkistamalla näkee, että mies, joka on uhrannut ison osan elämästään tasa-arvon aatteelle, päätyy omalla esimerkillään suosittelemaan tavallisten kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavan asian arvioimista itsekkäältä kannalta. Mielestäni minä teen sinulle palveluksen kertoessani tästä sinulle ja todistaessani puheeni sinun vanhoilla kommenteillasi.

    
 • SO2001: ”Myös arvoisa TeeCee toimii kirjoittelussaan samanlaisten periaatteiden mukaan, joita hän on taipuvainen näkemään toisten teksteissä. Hänellä näyttää olevan tietty ennakko-olettamus tai pyrkimys, ja kirjoittaminen on yritystä osoittaa tämä olettamus todeksi kaikin mahdollisin keinoin.”

  Minun perusennakko-olettamukseni on, että tiede pyrkii löytämään totuuden. Siksi yritän pitää eri asioista ennakko-oletuksena tieteen kantaa, jota sitten yritän osoittaa kirjoituksillani todeksi. Mutta en suinkaan yritä sitä kaikin mahdollisin keinoin, koko looginen rakennelmahan sortuisi jos kärähtäisin valehtelusta tai tosiasioiden salaamisesta. Tästä esimerkkinä tapaus, jossa kerroin että Tanskassa on meneillään tutkimus, joka ennakkotietojen mukaan on päätymässä tulokseen, että rajoituksen nostaminen 80 => 90 voi parantaa liikenneturvallisuutta. Sen loppuraportin piti ilmestyä vuodenvaihteeseen mennessä, mutta vielä siitä ei ole kerrottu Vejdirektoratet:in sivuilla.

  Olen saattanut epäonnistua pyrkimyksissäni suhtautua puolueettomasti kaikkeen löytämääni tietoon, joten olisin kiitollinen jos kerrot missä kommentissani tai mielipiteessäni olen epäonnistunut siinä. Olen lueskellut erittäin paljon myös omia vanhoja kirjoituksiani, enkä ole löytänyt tuollaista mokaa. Ihan tavallisia väärinymmärryksiä ja väärin muistamisia olen itseltäni löytänyt, ja niiden osalta olen muuttanut mielipidettäni virheen havaittuani. Ja virheellä siis tarkoitan eroa tieteen kannasta.

    
 • Suomen liikenneturvallisuus ja useiden muidenkin länsimaiden on jo niin hyvällä tasolla, että ilman kohtuuttomia kieltoja tai rajoituksia turvallisuutta ei käytännössä enää pysty lisäämään. Ihmiset ymmärtävät kyllä mikä on kohtuus. Kohtuullisia nopeusrajoituksia noudatetaan ja liikenne on sujuvaa ja miellyttävää.

  Kohtuuttomat rajoitukset tekevät tavallisista autonkäyttäjistä lainrikkojia ja liiallisilla rajoituksilla pyritään auton käytön tahalliseen rajoittamiseen. Valtion sakkotulojen kasvu ei missään tapauksessa saa olla peruste rajoitusten kiristämiselle. Jos näin tehdään, asialla ei todella ole mitään tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa. Valtion rahatilannetta kuuluu parantaa kustannuksia karsimalla.

  En ole pysäyttämässä turvallisuuskehitystä mutta keinoista, joilla turvallisuutta liikenteessä voidaan lisätä, olen toista mieltä. Nopeusrajoitusten kiristämisen tie on käyty loppuun. Yhteiskunnan on aika hieman höllentää rajoituksia esimerkiksi esittämilläni tavoin. Eihän liikkumisen tarvetta voi eikä saa kieltää. Autoliikenne on tärkein liikennemuoto ja sen sujuvuus on erittäin tärkeää ja säästää kustannuksia.

  Autokanta uudistuu Suomessa koko ajan, joka lisää selvästi turvallisuutta ja vähentää päästöjä. Esimerkiksi aiemmin mainitut talvirajoitukset säästivät aiemmin Suomessa teoriassa 15 vakavaa onnettomuutta vuodessa (talvessa) Uusimman tutkimuksen mukaan säästö on kutistunut kahdeksaan vakavaan onnettomuuteen vuodessa (talvessa). Tämän voi selittää autokannan parantumisella. Kehityksen näin jatkuessa talvirajoitukset eivät kohta säästä enää yhtäkään ihmishenkeä, jolloin ne voidaan poistaa kokonaan ja sallia kesänopeudet ympäri vuoden.
  Liikenneinfraa parannetaan 600 miljoonalla parin vuoden aikana. Siis tämä on hallituksen osoittama uusi raha. Tämän seurauksena turvallisuus myös kohenee.

  Uusiutuvien autojen, paranevien teiden ja tehokkaamman valistuksen keinoin turvallisuus vähintään säilynee nykyisenä vaikka nopeusrajoituksia nostettaisiin esittämilläni maltillisilla tavoin. Laskekaa vaikka: Eri tietolähteiden mukaan uusi auto on 20 – 50% turvallisempi kuin yli 10-vuotias auto. Joka vuosi Suomessa ostetaan 110.000-150.000 uutta autoa, joiden turvallisuutta lisäävä vaikutus on huomattava.

  Tältä erää päätän keskustelun aiheesta tähän ja toivotan kaikille turvallista ja joustavaa ajoa!

    
 • Talvirajoituksia kiihkeimmin kritisoijat vetoaa ettei Rutsissakaan ole erillisiä vuodenaikaan vaihtuvia nopeusrajoituksia. Olen samaa mieltä, nopeutetaan ruotsinmallin käyttöönottoa nopeusrajoituksissa. Ruotsista on tullut tähänkin asti liikenneturvallisuutta lisäävät lait turvavyöpakko, ajovalopakko, lisäjarruvalo, ajovalojen pesu ja nopeusrajoitukset.

    
 • Ruotsi:
  Yleiset nopeusrajoitukset (voimassa, jollei liikennemerkein ole osoitettu muuta nopeusrajoitusta) [km/h]
  Henkilö- ja pakettiautot
  50 Taajamat
  70 Haja-asutusalueet
  110 Moottoritiet/moottoriliikennetiet
  Tällä liikenneturvallisuusdirektiivin (direktiivi 2015/413/EU) 8 artiklan 1 kohdan mukaisella sivustolla olevat tiedot ovat peräisin kunkin maan kansallisilta viranomaisilta.
  Viimeisin päivitys: 06/03/2015

    
 • Ruotsi oli tiettävästi ensimmäinen maa, joka otti käyttöön nopeusrajoitukset koko tieverkolleen. Vuonna 1955 otettiin Ruotsissa käyttöön yleinen 50 km/h rajoitus taajamissa. Vuonna 1971 otettiin käyttöön nopeusrajoitus myös taajamien ulkopuolella, ensin kokeiluna ja vuodesta 1980 vakinaisena. Tuolloisen järjestelmän nopeusportaat olivat 50, 70, 90 ja 110 km/h. Perusnopeudet olivat samat kuin nykyisinkin: 50 km/h taajamassa ja 70 km/h taajaman ulkopuolella
  120 km/h on korkeampi moottoritierajoitus, joka on verraten harvinainen ja tarkoitettu vain turvallisille ja vähän liikennöidyille moottoriteille.

    
 • SO2001: ”Jostakin syystä TeeCeen tapa on ns. henkilöön käyvä eli toisen kirjoittajan ominaisuuksia esille nostava.”

  Se ”joku syy” on se, että useimpia ei kiinnosta mitkä perimmäiset syyt heillä teettävät kaiken sen mitä sanomme elämäksi. Näitä vaikuttimia ei voi käsitellä ilman ”henkilöön käymistä”, koska aiheuttaja on kunkin henkilökohtaisessa päässä. On ollut hyvin antoisaa seurata kuinka päättäväisesti nimimerkkien enemmistö pyrkii säilyttämään tietämättömyytensä siitä, miksi ovat asioista sitä mieltä kuin ovat. Näin toimivat myös monet, jotka muissa asioissa pureutuvat hanakasti asioiden todellisiin syihin. Siitä päättelen, että kyse ei ole älyn puutteesta vaan ajattelutavasta. Omaa arvaustani on myös se, että sitkeimmin tietämättömyyttään puolustavat ne, joille alitajuisten motiivien tutkiskelu tuottaisi suurimman yllätyksen.

  Henkilöön käymisellä yritän saada sinua pohtimaan ääneen esimerkiksi kantojasi automaattisesta nopeusvalvonnasta. Olet kertonut, että lapsuutesi kokemusten vuoksi valvonta ahdistaa sinua. Tuo kuulostaa järkeenkäyvältä, en keksi syytä miksi valehtelisit tuollaisessa asiassa. Sen vuoksi minulla ei olisi mitään syytä väittää vastaan.

  Mutta vastaan väittämiselle on syytä kun esität mielipiteillesi ja ajotavoillesi syitä, jotka on helppo osoittaa vääriksi. Ihmettelet esimerkiksi kuinka tiede selittää, että hetki sitten vaarallisen suuri ylinopeus muuttuu pelkällä rajoituskyltin vaihdolla turvalliseksi lailliseksi nopeudeksi. Olet ihmetellyt tätä vuosien ajan vaikka olet koko ajan tiennyt, että rajoitus on poliittinen päätös, kun taas nopeuden vaikutus perustuu fysiikan lakeihin.

  Toinen esimerkki: olet sanonut että liikennetutkijat tuottavat asenteellisia tutkimustuloksia, joita heidän asenteelliset rahoittajansa heiltä tilaavat. Näitä tuloksia ovat olleet mm. tiedot ylinopeuden vaarallisuudesta, esimerkin voimasta, keskinopeuden merkityksestä ja liikenteenvalvonnan vaikutuksesta. Mutta 8.1. sanoit, että ”Uskon käytännössä kaikki TeeCeen esittämät väitteet ylinopeuden vaarallisuudesta ja esimerkin voimasta ja keskinopeuden merkityksestä ja liikenteenvalvonnan vaikutuksesta ja niin edelleen.”

  Nyt kun tiedät, että ne tutkimukset eivät olleetkaan asenteellisia, niin on varmaan hyvä hetki vähän analysoida. Kuinka moni mielipiteesi ja ajotapasi piirre on perustunut sille oletukselle, että tutkimusten antama tieto ei pidä paikkaansa? Ja tämä on tärkeää: mikä sinun mielestäsi sai aikaan, että niiden tutkimusten asenteellisuus oli sinun mielestäsi uskottavin selitys sille, että niiden tulokset poikkesivat omista mielipiteistäsi? Tiesit ainkaan perehtynyt sen paremmin tutkimuksiin kuin niiden käsittelemiin aiheisiinkaan, mutta joku sai sinut luottamaan järkähtämättä omaan arvostelukykyysi.

  Tuo on kannaltasi tärkeä juttu. Olet rakentanut maailmankuvasi niin, että mielipiteesi perustuvat toisiin omiin mielipiteisiisi, joten kun joku mielipiteesi osoittautuu vääräksi, putoaa pohja muutamalta muultakin, jotka kukin ovat puolestaan olleet joidenkin muiden mielipiteittesi pohjana ja niin edelleen. Esimerkiksi pilkkasit rajoituksia noudattavia korkeampien tahojen rajattomaan viisauteen uskoviksi. Nämä korkeammat tahot ovat päättäneet rajoituksista sen perusteella, mitä tiede on kertonut nopeuden vaikutuksista. Nyt kun itsekin uskot tieteen väitteet ylinopeuden ja keskinopeuden vaikutuksesta, putosi pohja rajoituksia noudattavien pilkasta. Nyt se näytätkin olevan sinä itse, joka on luottanut väärän tahon ”rajattomaan viisauteen.

  Olet antanut myös toisen syyn halveksunnalle, jota tunnet rajoitusta noudattavia kohtaan: ” Ehkä halveksin nopeusrajoitusten noudattajia siksi, että näen heissä samanlaisen alistuvan nynnyn, jollainen itse olin, kun annoin vanhempieni estää itseäni katsomasta kiellettyä lännensarjaa...”Tuo ei kuulosta keksityltä ja se on linjassa monen muun vastaavan kommenttisi kanssa, siksi pidän tuota todellisena motiivina.

  Kuten näet, näitä sinun (ja kaikkien muidenkin) todellisia motiiveita on mahdotonta käsitellä käymättä henkilöön. Jos näitä ei halua puida itsekseen tai keskusteluissa, samat asiat pyörivät keskusteluissa loputtomiin.

    
 • "Vapaamman nopeuden aikana vuonna 1972 teillämme sattui noin 1 200 kuolonkolaria, kun tämä luku on viime vuosina ollut parisensataa. Toki sekä tiestömme että autotkin ovat parantuneet, mutta samalla autokantamme on kolminkertaistunut. Siis jäitä hattuun."

    
 • Esa Sairio: "Kohtuuttomat rajoitukset tekevät tavallisista autonkäyttäjistä lainrikkojia ja liiallisilla rajoituksilla pyritään auton käytön tahalliseen rajoittamiseen."
  "Autoliikenne on tärkein liikennemuoto ja sen sujuvuus on erittäin tärkeää ja säästää kustannuksia."

  Nopeusrajoitus tasoittaa nopeuseroja, mikä on olennainen osa liikenteen sujuvuutta ja liikenneonnettomuuksia alentavana tekijänä esm. peräänajot, mikä on hyvin yleinen vaiva sisääntuloväylillä

    
 • Sisääntuloväylien ensimmäiset liikennevalot säännöstelee kuinka paljon Helsinki ottaa liikennettä vastaan ettei keskustan liikenne pysähdy kokonaan. Kymmene kilometrin nopeuden nosto 1.5 min on niin mitätön aika vapaa ajasta ettei sitä kehtaa kertoimilla lasken.

    
 • SO2001: ”Sen sijaan tupakointia koskevaa tietoa en ole löytänyt, mistä voi tehdä käytännössä tietyn johtopäätöksen. Tupakointi on yksi tappavimmista harrastuksista, joka vaatii huomattavasti enemmän uhreja kuin TeeCeen mainitsemat 40 vuosittaista ylinopeuden uhria.”

  Niin, koska sinulla ei ole tietoa tupakoinnistani, olet vapaa tekemään siitä omia johtopäätöksiäsi. Tällä kerralla johtopäätöksesi osui jopa oikeaan, minä tosiaan poltan tupakkaa. Hyvä sikari maistuu taivaalliselta nuotiokahvin ja konjakin kanssa laavun tulilla keskellä metsää täyden vatsan vieressä köllöttäessä. Sikareita kuluu kahdesta kolmeen vuodessa, joten poltan siis säännöllisesti. Aika harva polttaa niin säännöllisesti, että tietää seuraavan vuoden polttamisensa kahden sikarin tarkkuudella. Pakkasessa sikarin maku jotenkin latistuu, joten en polta talvella.

  Puhumme vielä kaikkien näiden keskustelujen jälkeen todella pahasti toistemme ohi. Kenenkään ajotavoilla saati sitten tupakoinnilla ei ole suoraa yhteyttä näihin keskusteluihin. En moiti ajotapojasi, etenkään nyt kun luulen tietäväni mistä ne johtuvat, vaan moitin tapaasi käsitellä niitä keskusteluissa. Vaikka minä olisin heroiinikoulussa, niin silti esimerkiksi mielipiteesi, että sinä voit säästää aikaa ajamalla laitonta vauhtia, on väärä. Se on väärä siksi, että sinulle muiden turvallisuus on tärkein asia, ja sinun mielestäsi vauhdin nosto lisää vammautumisen ja kuoleman todennäköisyyttä. Tuossa loogisessa ketjussa ei ole kohtaa, johon mikään minuun liittyvä asia vaikuttaisi lopputulokseen. Vain sinä voit muuttaa tuota ketjua. Voit sanoa, että ei muiden turvallisuus olekaan sinulle tärkeää, tai voit sanoa, että et enää olekaan sitä mieltä, että ajonopeuden vaikutus seurauksiin on itsestäänselvyys, mutta et voi sanoa, että noissa mielipiteissäsi on järkeä, koska joku nimimerkki polttaa tupakkaa.

  Olet itse pistänyt verkkoon kaikkien nähtäväksi monia asioita, joita itse kerrot pitäväsi syynä siihen, ettet kykene ajamaan liikennesääntöjen mukaan. Silti kirjoittelet kuin suhtautumisesi liikenneasioihin olisi pitkällisen harkinnan tulosta. Kun muistuttelen sinua tästä, moitit minua siitä että nostan esille toisen kirjoittajan ominaisuuksia. Niin nostan, koska sinä et sitä tee. Tai teethän sinä, sinultahan minäkin niistä kuulin, mutta et tee sitä johdonmukaisesti. Kun olisi aika tehdä johtopäätöksiä, sinä kirjoitatkin pitkän esitelmän maailman raadollisuudesta ja tasa-arvottomuudesta. Toki siitäkin puhua saa, mutta ei se ole syy siihen miksi puolustat riskinottoa liikenteessä. Ne ovat sen perimmäisen syyn kaksi eri ilmenemismuotoa.

    
 • SO2001: ”TeeCeen kommenteissa kiinnittyy huomio kerta toisensa jälkeen hänen tapaansa poimia vanhoja mielipiteitäni irrallaan asiayhteydestä, jossa ne on esitetty, ja sen jälkeen tulkita mielipiteet siten, että vaikuttavat mahdollisimman kärkeviltä ja raskauttavilta.

  Valitse joku tuollainen tapaus ja katsotaan sitten käytinkö sitä eri tavalla kuin olit tarkoittanut. Olet maininnut asiasta ennenkin, siksi olen yrittänyt varautua tulevaan epäilyysi tarkistamalle, että lainaamani kommenttisi sopivat siihen yhteyteen, jossa niitä käytän. Taidat aavistaa tämän koska olet niin haluton katsomaan korttejani.

    
 • ...mutta ei se ole syy siihen miksi puolustat riskinottoa liikenteessä.

  Puolustan sakkoriskin ottoa, mutta en puolusta turvallisuusriskien ottamista, koska en pidä järkevissä rajoissa ajettuja ylinopeuksia merkittävänä turvallisuusriskinä.

  Onhan ajaminen aina turvallisuusriski. Riski otetaan, kun lähdetään ajamaan - haluttiinpa tai ei. Riskin suuruus riippuu monista eri asioista, joista ajonopeus on merkittävä, sitä en kiistä. Ylinopeus on kuitenkin vain nopeusmittarin lukema, eikä sillä ole suoraa yhteyttä riskin suuruuteen. Sata kilometriä tunnissa on sata kilometriä tunnissa, olipa tien varren taulussa lukema 100 (kesäaikaan) tai 80 (talviaikaan). Jos olosuhteet ovat fyysisesti samanlaiset, riskikin on yhä suuri. Peltitaulun vaihtaminen tien varressa ei vaikuta riskiin (paitsi olettamanopeuden arvioinnin kautta, mikä seikka voidaan ottaa huomioon ylimääräisenä varovaisuutena).

    
 • SO2001: ”Mainitsen satunnaisen esimerkin, jonka hetki sitten huomasin, kun selasin kirjoituksia. TeeCee esitti pari viikkoa sitten seuraavan kysymyksen: ”Perustuuko tuo ajotaitoni kovin köykäisiksi osoittava havaintosi johonkin kommenttiini? En muista kirjoittaneeni TeeCeen ajotaidosta. Eihän minulla ole aavistustakaan siitä.

  Tuo liittyi kommenttiisi jossa kerroit ajelleesi auton perässä, jonka jarruvalot syttyivät vähän väliä. Arvelit, että sitä ajoi TeeCeen arvomaailman mukainen kuljettaja. Minusta jatkuvasti jarrutteleva kuski on aika huono. Jos et tarkoittanut ajotaitoani, niin tarkoititko että arvomaailmani on huono, koska se saa ajamaan huonosti?

  En itse huomaa arvomaailmassani sellaista piirrettä, joka saisi minut jarruttelemaan. Nykyään varon ylipäätään hellimästä omia arvojani, koska opin että ihmisellä on taipumus valaa pinttyneitä asenteitaan sementtiin juuri tekemällä niistä osa arvomaailmansa. Omia arvoja ei kyseenalaisteta. Ketju kulkee toisin päin, eli uusia asioita kyseenalaistetaan vertaamalla niitä näihin pyhiin omiin arvoihin. Tällä mekanismilla alitajunta pyrkii estämään tietoista puolta huomaamasta omien asenteiden muutostarvetta.

  Valitsit sattumalta huonon esimerkin, koska minä en jarruttele tarpeeksi, tai ainakaan en ennen jarrutellut tarpeeksi. Kun opettelin muuttamaan ajotapaani enemmän ennakoivaksi, aloin saada autohuollosta palautetta, että ryydytän jarrut jumiin käyttämättömyyden vuoksi. Kerran minulle jopa soitti mies joka oli ostanut vaihdossa liikkeeseen antamani auton. Hän halusi tietää miksi jarrupolkimen kumi oli pitänyt vaihtaa. Se oli kuulemma aivan uusi, kiiltävän musta, vaikka kaasu- ja kytkinpolkimen kumit olivat harmaat ja kuluneet. Ajotapaan piti lisätä myös rutiiniksi jarrutella reippaasti aina välillä niin, että kaikki levyt saivat töitä riittävästi.

    
 • Puolto sille, että tällainen vaatimaton sääntöjä kunnioittava ja liikennesääntöjä tahallaan rikkomaton kuski ei oletuksellisesti kuormita jarrujaan keskimääräistä enempää, vaan päinvastoin.
  Jos jarruvalot vilkkuvat tiheään, lienee kyse jostakin oikeasta ajokäyttäytymishäiriöstä.
  Itseäni on esim. pitkään ihmetyttänyt moottoritien ohituskaistalla jarruvalojaan vilkuttavat perskuljettajat, kun tuskin koskaan olen itse siellä jarruttamaan joutunut. Olisiko jarrujen tarpeettoman käytön taustalla sittenkin useinmiten pyrkimys ylinopeuteen ja/tai riittämättömät turvavälit kuin rajoitusten kunnioittaminen...

    
 • TeeCee: Tuo liittyi kommenttiisi jossa kerroit ajelleesi auton perässä, jonka jarruvalot syttyivät vähän väliä. Arvelit, että sitä ajoi TeeCeen arvomaailman mukainen kuljettaja. Minusta jatkuvasti jarrutteleva kuski on aika huono. Jos et tarkoittanut ajotaitoani, niin tarkoititko että arvomaailmani on huono, koska se saa ajamaan huonosti?

  Kirjoitin seuraavasti: Ilmeisesti autoa ajoi TeeCeen arvomaailman mukainen mallikuljettaja, joka halusi varmistaa, ettei vain aja ylinopeutta tai muutenkaan liian kovaa.

  Ajatukseni oli, että ylinopeuden ehdoton välttäminen kenties sai tuon nimenomaisen kuljettajan ajamaan tavalla, joka ilmeni jarrutteluna. Kun muistelen tilannetta, en edelleenkään keksi muita syitä. Jarruvalot syttyivät nimittäin paikoissa, joissa auton vauhti todennäköisesti olisi alamäen tai muun syyn takia mennyt lievästi ylinopeuden puolelle.

  Olen joskus aikaisemmin kirjoittanut, että mikäli aikoo noudattaa säntillisesti nopeusrajoitusta, on ajettava reilusti alle suurimman sallitun, jotta nopeuden aaltoillessa aaltojen "harjat" eivät vahingossakaan menisi ylinopeuden puolelle. Käytännössä nopeus voisi olla esimerkiksi 5 km/h alhaisempi kuin mitä nopeustaulussa lukee.

  Kuljettaja, johon viittasin, kenties halusi hyödyntää laillisesta nopeudesta kaiken mahdollisen, joten hän ajoi 79 pilkku jotain kilometrin tuntinopeudella. Tällainen ajotapa edellyttää jarruttelua, koska marginaalia ylinopeuteen on hyvin vähän. Pelkkä kaasun löysääminen ei riitä, jos ollaan hiuskarvan päässä rajasta.

  TeeCee:n arvomaailman mukaisella mallikuljettajalla tarkoitin kuljettajaa, joka ei aja ylinopeutta. Ja kun edellä mainittu kuljettaja ei sitä ajanut, vaan urheasti jarruttelemalla taisteli ylinopeutta vastaan, arvioin hänen täyttävän mallikuljettajan mitat. Se, millä tavalla ”ylinopeuttomaan” tavoitteeseen päästään - jättämällä enemmän marginaalia vai ahkerasti jarrua painamalla - ei liene oleellista. Jarrupalojahan saa kaupasta, eivätkä edes kovin paljon maksa. Itsekin olen vaihtanut molempiin autoihini vuoden kuluessa uudet jarrupalat. Toiseen vaihdettaneen jarrulevytkin viikon päästä.

  Tarkoitukseni ei ollut pienimmässäkään määrin viitata TeeCeen ajotaitoon tai ajamiseen. Kysymys oli pelkästään ylinopeuden ehdottomasta välttämisestä TeeCeen edustaman arvomaailman mukaisesti. Ylinopeuttahan ei pitäisi hänen mielestään ajaa, mikäli olen oikein ymmärtänyt.

  Asiasta sen verran toiseen, että kuuluvatko aiemmin mainittuun neljäänkymmeneen vuosittaiseen ylinopeuden uhriin (ei asiaa näillä sanoilla ilmaistu, mutta idea lienee tämä) myös rattijuoppoustapaukset, järjettömän kovalla vauhdilla ajetut onnettomuudet, hallinnan menettämiset liian suuren nopeuden takia, itsemurhakolarit ym. eli kaikki mahdolliset onnettomuustapaukset, joissa ylinopeus on ollut merkittävä tai merkittävin syy kuoleman aiheuttajana?

    
 • Minusta nettipalstoilla ja eri medioissa pitää aina kirjoittaa omalla, oikealla nimellään. En oikein ymmärrä miksi useilla nettipalstoilla annetaan kirjoittaa nimimerkillä – täälläkin.

  Hyvä esimerkki korkeatasoisesta nettifoorumista on FSNordic.net, joka on Pohjoismaiden suurin lentosimulaattoriharrastajasivusto. Siellä pitää aina kirjoittaa omalla nimellään.

  Voin sanoa etten arvosta juuri ollenkaan nimimerkkien taakse piiloutuvien kirjoittajien mielipiteitä. Oikea nimi esiin, jos haluaa sanomalleen edes tipan uskottavuutta!

    
 • On aika outo juttu kun tiedetään että internetin ja puhelimen käyttöä seurataan hyvinkin tarkasti, mutta kun otetaan puheeksi GPS valvonta auton käyttömaksun taikka nopeusvalvonnan pohjaksi karvat nousee pystyyn yksityissuojan nimissä,

    
 • Mielipide ratkaisee ei Nimi tai nimimerkki. Nimimerkki Esa Sairio? ei kerro mitään. Mutta kun hän kirjoittaa nopeusrajoitusten noston perusteeksi käyttömaksun ja polttoaineveron korotuksen nopeaan autokannan uudistumiseen, niin päästään moottoritienpätkällä säästämään hänen kallista vapaa aikaa. Se on vain hänen mielipide mitä hän koittaa epätoivoisesti perustella omilla laskelmillaan ottamatta huomioon niiden haittavaikutukset. Tähän mielipiteeseen minä vastaan. Minun mielipide perustuu virallisiin julkaisuihin.

    
 • Tekniikan Maailma on erinomainen lehti ja näyttää olevan joustavan autoilun ja asiallisten (ei ylikireiden) nopeusrajoitusten kannalla.

  Jo toistamiseen lehti lainasi osaa kirjoituksestani TM:n nettipalstalla. TM:n uusimmassa numerossa heti lehden alussa hyvällä paikalla on oheinen lainaus tekstistäni, jossa kritisoin aiheellisesti Länsiväylän järjetöntä 80 uutta nopeusrajoitusta välillä Suomenoja-Kivenlahti.

  “Eihän kukaan juuri noudata tuollaista liian alhaista rajoitusta, kun tien laadun huomioiden oikea nopeus olisi ainakin 100 tuollakin osuudella kuten ennenkin.”

  Painetussa lehdessä ei onneksi ole näkynyt trollaajien ja sellaisen täällä kirjoittavien juttulainauksia, joiden aiheena on tahallinen autoilun ja vapaan liikkumisen vaikeuttaminen. Tästä lisää pisteitä Tekniikan Maailmalle!

    
 • Ymmärrän Esa Sairion purnauksen nopeuden laskusta Länsiväylällä välillä Suomenoja - Kivenlahti. Tien laatu ei tuota nopeuden laskua puolla mitenkään ja ruuhkien vähenemiseen nopeuden muutoksella ei ole mitään merkitystä. Meluhaitasta puhuminenkin on tuossa perusteena aika ontuva selitys. Ruuhkien poistoon löytyy aivan muut keinot ja se varmasti on tiedossa kaikilla miten tuo hoidetaan. Mutta kuten aina Suomessa ei ole rahaa tehdä tarvittavia muutoksia mihinkään mikä edistää liikennettä ja sen sujuvuutta. Aina sanotaan että tahtoa olisi, mutta ei rahaa. Eiköhän rahat löydy jos nykyinen Liikenneministeri näin oikeasti haluaisi tärkeän asian korjata. Ja lisäähän nämä tärkeät toimet teiden kunnossapitoon turvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja tietenkin näin laman vallitessa myös erittäin tärkeää työllisyyttä.

    
 • Kiitos asiallisesta kannanotostasi, Tracktest!

    
 • Meni tuo kommenttini väärään keskusteluun aivan epähuomiossa. Piti laittaa se "järkeä nopeusrajoituksiin" keskusteluun. Ei mitään kiittämistä, tuot julki asiaa mikä ihmetyttää varmasti hyvin monia tuon väylän kulkijoita.

    
 • Länsiväylän nopeusrajoituksen noston hyödyt on +-0 Helsinkiin tultaessa, koska ensimmäiset liikennevalon määrää sisääntulon. Siellähän seisotte Lauttasaareen sillalla odottamassa vuoroa.

    
 • 30.01.2016, 16:50 Esa Sairio: Voin sanoa etten arvosta juuri ollenkaan nimimerkkien taakse piiloutuvien kirjoittajien mielipiteitä. Oikea nimi esiin, jos haluaa sanomalleen edes tipan uskottavuutta!
  31.01.2016, 17:44 Esa Sairio: Kiitos asiallisesta kannanotostasi, Tracktest!

    
 • Valitettavasti monet täällä kirjoittavat ja usein väärää tietoa antavat henkilöt piiloutuvat nimimerkkien taakse, kuten Hybrid. Myös ns. trollien, joiden tehtävänä on nettipalstoilla vain ärsyttää muita, asiallisia keskustelijoita, piiloutuvat nimimerkkien taakse. Lapsellista!

  Hybrid väitti tuossa toisessa TM:n nopeusrajoituskeskustelussa tänään, että niissä maissa joissa ei ole autoveroa, on tiukemmat nopeusrajoitukset kuin Suomessa, jossa on autovero.

  Kumosin hänen väärän väitteensä ottamalla esimerkiksi Saksan, jossa 60% moottoriteistä on vapaan nopeuden teitä ja maanteillä on 100. Muitakin esimerkkejä löytyy.

  Johtuen suuresta määrästä vääriä väitteitä on lähes koko nimimerkkien lauma hävittänyt luottamuksensa minun silmissäni lähes tyystin. Uskon että näitä palstoja lukeva yleisö kunnioittaa nimellään esiintyvien henkilöiden kirjoituksia 10 kertaa enemmän kuin nimimerkkien kirjoituksia.

  Nimimerkki Tracktest puhuu täällä asiaa ja on virkistävä poikkeus. Siksi kiittelin hänen kirjoitustaan vaikka hän ei esiinnykään omalla nimellään.

    
 • Ruotsissa ei ole varsinaista autoveroa ja sillä ajetaan turvallisella Volvolla, eikä sillä ole erillisiä Suomessa vähemmistön menohaluja hillitseviä talvirajoituksia.
  Henkilö- ja pakettiautot
  Ajoneuvon omamassa alle 3,5 tonnia
  Yleiset nopeusrajoitukset (voimassa, jollei liikennemerkein ole osoitettu muuta nopeusrajoitusta) [km/h]
  Taajamat 50
  Haja-asutusalueet 70
  Moottoritiet/moottoriliikennetiet 110
  Viimeisin päivitys: 06/03/2015

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit