Pitäisikö "lieviin" ylinopeuksiin suhtautua ankarammin? Ja miten?

411 kommenttia
189111314
 • Ja mitä nopeampaa ajetaan, sitä pidemmät välitkö? Vihjaatko jotakin, vai mitään, ritsa?  ritsa:

  Suosittelen ajamaan sen mukaan että sakkoja ei jatkossa tule.
  Kun muistat, että tuohon sisältyy tietenkin rajoitusnopeutta ajavat ja jopa sen alle ajavat, niin erittäin hyvä ohje!  ritsa:

  Saako nykyään rajoituksia noudattavatkin sakkoja? Hyvä juttu jos näin on, kuskihan voi rikkoa lakia niin monella tavalla.
  Sinulla meni nyt taas niin nokkelaksi, että sotkeudut siihen näppäryyteesi. Niin? Mikä oli pointtisi, kun tarkistat mitä vastasit ja mihin, 17.1. klo 14:50?  ritsa:

  Lukemisen ymmärtämiseen tarvitaan aivot.
  Tuosta vastauksestasi ei voinut oikein päätellä tarkoititko komisario Pastersteinia, vai että olivatko ne sinulla narikassa. Mutta hällä väliä...

    
 • Aloitukseen:

  "The greatest reduction in casualty crashes will come from reducing low level speeding."  Kun näin on, niin minun mielestäni "lieviin" (alle 20 km/h)pitäisi suhtautua selvästi kovemmin.  Ja miten? Tärkeintä olisi, että ylinopeudella ajo saataisiin moraalisesti paheksuttavaksi. Vertailu kohtana olkoon suhtautuminen rattijuoppouteen.  Nykyisin rattijuoppouteen suhtaudutaan tuomitsevasti. Sitä ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä, eikä sillä (enä&#228:wink: kukaan kersku. Samanlainen suhtautuminen tulisi olla ylinopeudella ajoon. Ja ihan perustellusti.

    
 • TM 36:

  Tärkeintä olisi, että ylinopeudella ajo saataisiin moraalisesti paheksuttavaksi. Vertailu kohtana olkoon suhtautuminen rattijuoppouteen.

  Nykyisin rattijuoppouteen suhtaudutaan tuomitsevasti. Sitä ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä, eikä sillä (enä&#228:wink: kukaan kersku. Samanlainen suhtautuminen tulisi olla ylinopeudella ajoon. Ja ihan perustellusti.
  Se, mitä asioita on pidetty moraalisesti hyväksyttävinä, ja mitä asioita on pidetty moraalisesti paheksuttavina, on vaihdellut aikojen kuluessa. Eri kulttuureissa on ollut - ja on edelleen on - erilaisia näkemyksiä siitä, missä menevät hyväksyttävyyden ja paheksuttavuuden rajat. Erot voivat olla hyvin suuria. Yhdessä maassa jokin asia voi olla kuolemansynti, ja toisessa maassa se voi olla arvostettu hyve. Iranin islamilaisessa tasavallassa homoseksuaalit päätyvät hirteen, ja Suomen tasavallassa kaupunki tukee avokätisesti heidän ”pride” -kulkueitaan.  Ei ole kovin helppoa vaikuttaa siihen, mitkä asiat yhteiskunnassa ovat moraalisesti hyväksyttäviä tai paheksuttavia. Yksityinen kansalainen voi esittää ”perustellun” mielipiteensä siitä, että joku tietty asia pitäisi saada yleisen moraalisen tuomion piiriin. Tapahtuuko näin, se on eri asia. Ihmisten moraalikäsityksiä ei ole helppo muuttaa.  Ihmiskunnan historia samoin kuin arkiset havainnot jokapäiväisestä elämästä viittaavat siihen, että kaiken moraalisen ajattelun takana on olemassa jonkinlainen primitiivinen käsitys hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Sen lähtökohta on alkeellinen ajatus siitä, että ne samat asiat, jotka yksilö itse kokee epämukavina, jos joku muu niitä hänelle tekee, myös muut kokevat epämukavina, jos hän tekee niitä heille.  Eli jos minusta ei tunnu mukavalta, että joku heittää minua kivellä päähän, jostakin toisestakaan ihmisestä ei todennäköisesti tunnu mukavalta, jos minä heitän häntä kivellä päähän. Kun tämä on tiedostettu, minun ja muiden välille on kehittynyt moraalinen yksimielisyys siitä, että kivellä päähän heittäminen ei ole hyvä asia, ja sitä tulee välttää.  Se, että voi joutua kivisateen kohteeksi heitettyään ensiksi muita, vahvistaa ”moraalikäsitystä” niiden kohdalla, joille asia ei ole muuten valkene. Kaikki eivät oivalla moraaliarvojen tärkeyttä pelkän järkeilyn avulla, vaan joihinkin moraaliarvot on istutettava fyysisin ottein eli kostamalla heidän pahat tekonsa ja rankaisemalla heitä. Olipa kyseessä kivikautinen kyläyhteisö tai nykyaikainen valtio, yleisesti hyväksytyistä moraaliarvoista lipeäviä on aina rangaistu jotenkin. Joko kivitetty tai sakotettu tai vangittu – ajasta ja paikasta riippuen.  Edellä esitetystä kivikauden moraalista on etäännytty kauas, vaikka se edelleenkin on hallitseva moraalinen periaate perhepiirissä ja kaveripiirissä. Eli älä tee toiselle sitä, mitä et halua itsellesikään tehtävän. Yksinkertainen periaate, joka toimii.  Valtioiden tasolla edellä kuvattua alkeismoraalia ei noudateta, koska valtio katsoo itsensä kaikkivaltiaaksi tekemään alamaisilleen mitä se haluaa, eikä vastavuoroisuutta tarvitse ottaa huomioon. Ihmisten sisäisessä arvomaailmassa ja lähipiirissä tapahtuvassa kanssakäymisessä vaikuttaa edelleenkin ”pienryhmämoraali”, ja valtion lait ovat monessa asiassa ristiriidassa sen kanssa. Ajatellaan vaikka poliisia, joka näkee poliisiystävänsä ajavan vapaa-ajallaan ylinopeutta. Laki vaatii, että poliisi sakottaa ystäväänsä, mutta kaveriporukan moraali vaatii, ettei toiselle saa tehdä sellaista, mitä ei itselleenkään haluaa tehtävän. Haluaisiko poliisi, että hän saisi sakon, jos asetelma olisi toisin päin. Ollaan tekemisissä moraalisen ongelman kanssa. Kaksi moraalia on ristiriidassa keskenään. Uutisista saimme seurata muutama vuosi sitten, miten eräs poliisikansanedustaja yritti ratkaista tätä moraalista dilemmaa.  Itse asiassa edellä mainitut kaksi moraalia ovat jyrkässä ristiriidassa toistensa kanssa kaikkialla yhteiskunnassa, koska lainsäädäntö on etääntynyt yhä kauemmaksi alkuperäisestä moraalista. Jotta kansa hyväksyisi virallisen moraalin, kansalaisten mieliä on muokattava koulutuksen ja tiedotusvälineiden avulla siten, että he pitävät elämäänsä rajoittavia lakeja ja sääntöjä ikään kuin ylhäältä päin säädettyinä luonnonlakeina, jotka ovat aina olleet, ja joille ei voi mitään. Kansalaiset on pidettävä läpi elämän kestävän aivopesun kohteena, jotta he eivät kyseenalaista vallitsevaa käytäntöä ja huomaa, että sen moraalinen pohja on aseiden piippujen päällä, ja sen ainoa oikeutus on pakko. Ja tätä aivopesua todella tulee kaikkialta – aivopesun kohteena olevat ihmiset eivät vain huomaa sitä. Jos joku lukee tämän, hän todennäköisesti kiistää asian ja kysyy, miksi minä olen huomannut tämän aivopesun, mutta ei kukaan muu ole huomannut. Vastaan jo etukäteen, että jokainen huomaa sen, kun vain haluaa huomata. Ei minulla ole mitään erityiskykyä tässä suhteessa. Kun asioiden taustoja vaivautuu miettimään, ilmiöt tunnistaa.  Järjestelmä käyttää ovelasti hyödykseen erästä luonnonmoraalissa olevaa aukkoa. Nimittäin sitä, että lasten kohdalla ajatus ”mikä tuntuu hyvältä” ei täysin toimi, koska lapset ovat kokemattomuudestaan johtuen lyhytnäköisiä. Lapsi jäisi ehkä mieluummin kotiin leikkimään kuin menisi kouluun, ja lapsi söisi ehkä mieluummin karamelleja kuin terveellistä ruokaa. Niinpä lapsia joudutaan pakottamaan ”heidän oman etunsa vuoksi”. Aikuisina he ymmärtävät, että kouluun meneminen oli sittenkin parempi vaihtoehto, eikä karamellejakaan olisi ollut järkevää syödä päivät pitkät.  Valtio on omaksunut holhoavan aikuisen roolin suhteessa kansalaisiin. Kansalaisia kohdellaan kuin lapsia, jotka eivät itse ymmärrä omaa etuaan vaan tarvitsevat isällistä ohjausta eli pakkoja ja rangaistuksia. Tämä periaate ei ole ideologisesti kestävä, koska valtio ei ole kansalaisten isä eikä äiti vaan joukko samanlaisia tavallisia kansalaisia kuin nekin, joiden elämää rajoittavia lakeja valtio säätää. Holhoavan aikuisen ”hyväntekevä” rooli on vain peite sille, että valtio voi rauhassa alistaa kansaa, eivätkä kansalaiset tajua panna vastaan. Alistamisen todellinen peitelty motiivi on se, että vapautta rajoittavat lait lisäävät lainvalvojien valtaa ja mahtia. Mitä ankarampi tyrannia ja diktatuuri maassa vallitsee, sitä suurempia herroja ovat diktatuurin vartijat. Kansalaisten vapaus on näille ihmisille myrkkyä, koska jos kansalaiset saavat lisää vapautta ja oikeuksia, valvojien valta ja arvovalta vähenevät.

    
 • SO2001:

  TM 36:
  Nykyisin rattijuoppouteen suhtaudutaan tuomitsevasti. Sitä ei pidetä yleisesti hyväksyttävänä, eikä sillä (enä&#228:wink: kukaan kersku. Samanlainen suhtautuminen tulisi olla ylinopeudella ajoon. Ja ihan perustellusti.


  Valtio on omaksunut holhoavan aikuisen roolin suhteessa kansalaisiin. ... Holhoavan aikuisen ”hyväntekevä” rooli on vain peite sille, että valtio voi rauhassa alistaa kansaa, eivätkä kansalaiset tajua panna vastaan. Alistamisen todellinen peitelty motiivi on se, että vapautta rajoittavat lait lisäävät lainvalvojien valtaa ja mahtia. ...
  Olipa sinulla pitkä pohdinta. Tuossa lainaamassani lienee ajatuksesi ydin.  Tänä päivänä rattijuoppouteen suhtaudutaan yleisesti paheksuttavasti. Tähän on varmasti osaltaan vaikuttanut tuo "holhoavan aikuisen rooli". Onko nyt niin, että kansalaiset on tässäkin asiassa alistettu, eivätkä tajua panna vastaan? Kännissä pitäisi saada ajaa. Sitä oikeutta ei herrojen pitäisi meiltä viedä. Niinkö?

    
 • TM 36:


  Tänä päivänä rattijuoppouteen suhtaudutaan yleisesti paheksuttavasti. Tähän on varmasti osaltaan vaikuttanut tuo "holhoavan aikuisen rooli". Onko nyt niin, että kansalaiset on tässäkin asiassa alistettu, eivätkä tajua panna vastaan? Kännissä pitäisi saada ajaa. Sitä oikeutta ei herrojen pitäisi meiltä viedä. Niinkö?
  Kännissä ei saa ajaa eikä kaahata saa. Eiks jee? Mutta miksei saisi ajaa juuri niin suurta nopeutta, mikä ei aiheuta kohonnutta onnettomuusriskiä?    
 • Mutta miksei saisi ajaa juuri niin suurta nopeutta, mikä ei aiheuta kohonnutta onnettomuusriskiä?
  Eiköhän joskus ole työryhmissä pohdittu missä vaiheessa törmäysriski kasvaa ja missä törmäyksen seuraukset alkavat olla pahat? Enkä väitä että se nopeus on 80 km/h, se vaan on kätevä tasalukema.  Ehkä nopeuksissa on vaikea ymmärtää se seikka että mutkissa pitäisi olla hitaampi nopeusrajoitus ja suorilla se voisi olla hyvinkin korkea, tai sitten pitäisi olla sääntö jonka mukaan on pakko hiljentää kun ohittaa jalankulkijan.  Valitettavasti nopeuksia pohdittaessa keskitytään siihen omaan suoritukseen ja omaan ajotaitoon, ja jätetään kokonaisuus, eli ne kaikki muut ihmiset ja ympäristöseikatkin huomioimatta.  Miksi nykyisin ajetaan nopeuksia joista seuraa liikenneonnettomuuksia? Eihän ne tahallisia ne törmäykset ole, eihän?

    
 • CS2800:


  Eiköhän joskus ole työryhmissä pohdittu missä vaiheessa törmäysriski kasvaa ja missä törmäyksen seuraukset alkavat olla pahat? Enkä väitä että se nopeus on 80 km/h, se vaan on kätevä tasalukema.
  Työryhmillä on vain mahdoton tehtävä. Heillä ei ole tietoa todellisesta olosuhteesta. Itse lähden puhtaasti siitä, että nopeus on olosuhteiden funktio. Esimerkiksi keväällä komitea voi ehdottaa alennettua talvinopeutta, vaikka olosuhteet olisivat täydelliset. Kun sitten maaginen päivämäärä koittaa, komitean ehdottaa kesänopeutta, vaikka olosuhteet huononisivat.  Ehkä nopeuksissa on vaikea ymmärtää se seikka että mutkissa pitäisi olla hitaampi nopeusrajoitus ja suorilla se voisi olla hyvinkin korkea, tai sitten pitäisi olla sääntö jonka mukaan on pakko hiljentää kun ohittaa jalankulkijan.
  Miksei vain voisi huomioida muita liikkujia nopeuttaan valitessa ilman sääntöjä? Ihan noin puhtaana arvauksena voisin väittää, että sääntöjen luojalla olisi hankala tehdä sääntöä, joka toimisi fiksusti kaikissa tilanteissa.  Esimerkkejähän on paljon. Esimerkiksi useissa risteyksissä on alennettu nopeus. Jos näet jo kaukaa, ettei risteyksessä ole muita liikkujia, niin miksi hidastaisit nopeuttasi risteyksen kohdalla? Taas komitealta puuttuu tieto olosuhteista.  Valitettavasti nopeuksia pohdittaessa keskitytään siihen omaan suoritukseen ja omaan ajotaitoon, ja jätetään kokonaisuus, eli ne kaikki muut ihmiset ja ympäristöseikatkin huomioimatta.
  En kyllä laisinkaan allekirjoita väitettäsi. Esimerkiksi Saksan baanoilla tuo nopeuden valitsemisessa on enemmän muuttujia ja säätöaluetta mukana, mutta siellä sitä vasta tulee keskityttyä muiden tekemisiin. Itselleni on luontaista toimia juuri vastakkaisesti. Mitä suurempaa nopeutta ajan ja mitä suurempia nopeuserot ovat, sitä enemmän tarkkailen muiden tekemisiä. Jos tosiaan toimit väitteesi mukaisesti, niin lienee tosiaan parempi ajaa hyvin maltillisia nopeuksia.  Miksi nykyisin ajetaan nopeuksia joista seuraa liikenneonnettomuuksia? Eihän ne tahallisia ne törmäykset ole, eihän?
  Aika laaja kysymys. Onnettomuuksia tapahtuu kaikilla nopeuksilla alkaen ihan kävelynopeuksista. Siksipä pidänkin turvallisuutta rajoituksia tärkeämpänä ohjenuorana.

    
 • NHB:

  TM 36:

  Tänä päivänä rattijuoppouteen suhtaudutaan yleisesti paheksuttavasti. Tähän on varmasti osaltaan vaikuttanut tuo "holhoavan aikuisen rooli". Onko nyt niin, että kansalaiset on tässäkin asiassa alistettu, eivätkä tajua panna vastaan? Kännissä pitäisi saada ajaa. Sitä oikeutta ei herrojen pitäisi meiltä viedä. Niinkö?


  Kännissä ei saa ajaa eikä kaahata saa. Eiks jee? Mutta miksei saisi ajaa juuri niin suurta nopeutta, mikä ei aiheuta kohonnutta onnettomuusriskiä?
  Miten yksittäinen kuski arvioi ajonopeuten liittyvän onnettomuusriskin? Tai arvioiko yleenskään?  Mikä on se onnettomuusriskin kohoaminen "lievällä" ylinopeudella. Entä pienessä kännissä? Molemmat lisäävät riskiä. Kännissä ajamisen riskin ymmärtää moni selvemmin, mutta ylinopeuden riski jää huomaamatta.  Erään tutkimuksen mukaan 60 km/h kaupunkialuella 5 km/h:n ylinopeus lisäsi riskin kaksinkertaiseksi. Saman teki 0,5 promillen humala. " This study indicates that exceeding the speed limit of 60 km/h by 5 km/h is comparable to the risk of a BAC of 0,05." http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/knowledge/Content/20_speed/speed_and_accident_risk.htm

    
 • TM 36:


  Tänä päivänä rattijuoppouteen suhtaudutaan yleisesti paheksuttavasti. Tähän on varmasti osaltaan vaikuttanut tuo "holhoavan aikuisen rooli". Onko nyt niin, että kansalaiset on tässäkin asiassa alistettu, eivätkä tajua panna vastaan? Kännissä pitäisi saada ajaa. Sitä oikeutta ei herrojen pitäisi meiltä viedä. Niinkö?
  Rattijuopumukseen on suhtauduttu paheksuvasti muulloinkin kun "tänä päivänä". Jo kaksikymmentäluvulla lehdissä oli uutisia kauheista auto-onnettomuuksista, joita humalaiset olivat aiheuttaneet. Valtiolla on aina ollut "holhoavan aikuisen rooli" kansalaisten alkoholin käyttöä kohtaan, minkä kieltolaki, valtion monopoli ja alkoholin korkea verotuskin osoittavat.  Suurin osa kansalaisista suhtautuu humalassa ajamiseen kielteisesti, koska se lisää liikenneonnettomuuksien riskiä. Onnettomuuksissa voivat kärsiä muutkin kuin rattijuoppo itse. Yleisestä paheksunnasta huolimatta, rattijuopumus ei tunnu vähenevän tarpeeksi. Jos se joillakin alueilla Suomessa on vähentynyt, joillakin muilla alueilla se on lisääntynyt. Seuraavassa muutamia Googlella pikaisesti poimittuja satunnaisia lainauksia aiheesta:  ”Ylinopeuksista johtuvien seuraamusten määrä laski Itä-Suomessa vuonna 2011 edellisvuoteen verrattuna. Laskua tapahtui kuitenkin vain huomautusten ja rikesakkojen määrässä. Suurista ylinopeuksista johtuvien seuraamusten määrä kasvoi. Myös kiinni jääneiden rattijuopumustapausten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna.” (Itä-Savon liikenneturvallisuuskatsaus)  ”Virolaiset rattijuopot työllistävät Suomen virkavaltaa yhä useammin. Viime vuonna poliisi kirjasi rattijuopumuksia ja törkeitä rattijuopumuksia kaikkiaan puolitoista tuhatta. Määrä kasvoi edellisvuodesta jopa kolmellasadalla.” (MTV3)  ”Viime vuoteen verrattuna törkeät rattijuopumustapaukset lisääntyivät kuusi prosenttia ja muut rattijuopumustapaukset 16 prosenttia, ilmenee tilastoista, johon on koottu poliisin tietoon tullut rikollisuus tammi-kesäkuulta.” (Liikenneturva)  Seuraavana on pitkä lainaus poliisikansanedustajan kirjoituksesta (Turun Sanomat):

  ”Kirjoittajavieras Pertti Hemmilä: Kuljettajien asenteisiin saatava korjaus  Tutkimusten mukaan nuorista kuljettajista lähes joka viides kertoo tahallaan ylittävänsä nopeusrajoituksia usein. Syyksi he ilmoittavat nauttivansa hurjastelusta ja kavereiden ihailusta. Joskus he kokevat myös muiden nuorten painostuksen vaikuttavan käyttäytymiseensä.  Toinen yleisestä asennemuutoksesta kertova seikka on lisääntyneet rattijuopumukset. Alkoholin hinnanalennus näkyy selkeästi liikenneonnettomuuksien määrässä. Törkeät rattijuopumustapaukset lisääntyivät.  Samalla lisääntyivät myös rattijuoppojen aiheuttamat liikenneonnettomuudet. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan ylinopeuden seurauksena nuorten kuolemiin johtaneissa onnettomuuksissa noin 65 prosenttia kuljettajista oli alkoholin vaikutuksen alaisena.  Vuosittaiset liikenneturvallisuustilastot toistavat itseään. Toistuvasti kamppaillaan samojen, vakavien ongelmien ääressä sekä esitetään samoja selityksiä ja ratkaisuehdotuksia.”

  Edellä lainattu kirjoitus on jo muutaman vuoden vanha, mutta asioissa tuskin on tapahtunut ratkaisevaa muutosta. Asennekasvatusta ja kuria vaaditaan edelleen ja ihmetellään, miten se onnistuu niin hyvin Pohjois-Koreassa mutta ei täällä.  Voidaan kuitenkin kysyä, mikä on se moraalinen peruste, minkä nojalla tietyt tahot katsovat olevansa oikeutettuja antamaan asennekasvatusta toisille täysi-ikäisille kansalaisille. Tuollaisella toiminnalla ei ole mielestäni sen enempää moraalista oikeutusta kuin minun blogeillani ja foorumikirjoituksillani, joilla yritän ”kasvattaa” lukijoita mahdollisimman jukuripäisiksi oppilaiksi virallisten asennekasvattajien opeille.

    
 • NHB:

  Siksipä pidänkin turvallisuutta rajoituksia tärkeämpänä ohjenuorana.
  Ymmärrän mitä tarkoitat. Tuo tarkoittaa tilannenopeutta, tosin jokainen peräänajo todistaa ettei sitä vielä hallita.  Mutta en ymmärrä sitä miten soveltaisit tuon ohjeen sitovasti käytäntöön, eli miten törmäykset (ja liikennerikokset ) vähenisivät nykytilanteeseen verrattuna (vakuutusmaksut halpenisivat ) jos nopeusrajoituskyltin numeron tilalle vaihdettaisiin teksti "turvallinen ajonopeus"?  Mitä suurempaa nopeutta ajan ja mitä suurempia nopeuserot ovat, sitä enemmän tarkkailen muiden tekemisiä.
  Tarkkailen -sana ei oikein riitä. Pitäisi kirjoittaa "kaikki kuljettajat tarkkailevat". Meillä ei ole kolmikaistaisia moottoriteitä, ja ne kaksikaistaiset autobaanat on oikeastaan aika vaikeita ajaa.

    
 • TM 36:  Miten yksittäinen kuski arvioi ajonopeuten liittyvän onnettomuusriskin? Tai arvioiko yleenskään?

  Mikä on se onnettomuusriskin kohoaminen "lievällä" ylinopeudella. Entä pienessä kännissä? Molemmat lisäävät riskiä. Kännissä ajamisen riskin ymmärtää moni selvemmin, mutta ylinopeuden riski jää huomaamatta.


  En tiedä miten sinä ajat, mutta itse tarkkailen esimerkiksi liikennemäärää, näkyvyyttä, pitoa ja hirvieläinten todennäköisyyttä.  Kännivertauksesi ei toimi. Nopeutta voit säätää koko matkan ajan kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Kännitila on se mikä se on.    
 • CS2800:

  Ymmärrän mitä tarkoitat. Tuo tarkoittaa tilannenopeutta, tosin jokainen peräänajo todistaa ettei sitä vielä hallita.

  Mutta en ymmärrä sitä miten soveltaisit tuon ohjeen sitovasti käytäntöön, eli miten törmäykset (ja liikennerikokset ) vähenisivät nykytilanteeseen verrattuna (vakuutusmaksut halpenisivat ) jos nopeusrajoituskyltin numeron tilalle vaihdettaisiin teksti "turvallinen ajonopeus"?
  En kaipaa ohjetta.  Tilannenopeus on rajoitusnopeutta paljon parempi ohjenuora peräänajoja vastaan.  Tarkkailen -sana ei oikein riitä. Pitäisi kirjoittaa "kaikki kuljettajat tarkkailevat". Meillä ei ole kolmikaistaisia moottoriteitä, ja ne kaksikaistaiset autobaanat on oikeastaan aika vaikeita ajaa.


  Mulle riittää se, että vastaan omista tekemisistäni. En edes pyri kertomaan miten muiden kuuluisi ajaa. Sitä porukkaa täällä riittää ihan tarpeeksi.  Tarkkailun ja nopeuden yhteys ei ole mielestäni kiinni kaistojen määrästä.

    
 • En kaipaa ohjetta.
  Entä mitä mieltä olet pakollisesta ajokortista?  Mulle riittää se, että vastaan omista tekemisistäni.
  Entä mitä mieltä olisit tilanteesta jossa joku törmää sinuun, eli toisten tekemistä jossa sinut vaikkapa kiilataan polkupyörää ajaessasi ojaan? Onko se vain vahinko, vai voiko sellaisia tilanteita välttää pakottavilla säännöillä?  Tilannenopeus on rajoitusnopeutta paljon parempi ohjenuora peräänajoja vastaan.
  Onko tilannenopeus hitaampi vaiko kovempi nopeus kuin nopeusrajoitus? Huomioithan että sekä jarrutus- että pysähtymismatkat pitenevät nopeuden kasvaessa. Jarrutusmatka nelinkertaistuu nopeuden kaksinkertaistuessa.

    
 • CS2800:


  Onko tilannenopeus hitaampi vaiko kovempi nopeus kuin nopeusrajoitus? Huomioithan että sekä jarrutus- että pysähtymismatkat pitenevät nopeuden kasvaessa. Jarrutusmatka nelinkertaistuu nopeuden kaksinkertaistuessa.


  Kysytkö ihan tosissasi?

  Paljonko pysähtymismatka pitenee 150km/h nopeudessa kun kisailee Bemarin kanssa?    
 • ritsa:

  Kysytkö ihan tosissasi?
  Paljonko pysähtymismatka pitenee 150km/h nopeudessa kun kisailee Bemarin kanssa?
  Älä irrota tekstiä asiayhteydestä. Pysähtymismatka on sama kuin silloin jos ajaa Volvon perässä. Ja jossakin vaiheessa nuo henkilöautot jatkoivat matkaansa siten etten enää nähnyt heitä.  Pysähtymismatkassa on olennaista sen riittävyys, eli turvaväli, jonka on syytä olla parin sadan metrin luokkaa 150 km/h nopeudessa (41,5 metriä sekunnissa).    
 • CS2800:

  ritsa:
  Kysytkö ihan tosissasi?
  Paljonko pysähtymismatka pitenee 150km/h nopeudessa kun kisailee Bemarin kanssa?


  Älä irrota tekstiä asiayhteydestä. Pysähtymismatka on sama kuin silloin jos ajaa Volvon perässä. Ja jossakin vaiheessa nuo henkilöautot jatkoivat matkaansa siten etten enää nähnyt heitä.

  Pysähtymismatkassa on olennaista sen riittävyys, eli turvaväli, jonka on syytä olla parin sadan metrin luokkaa 150 km/h nopeudessa (41,5 metriä sekunnissa).


  En irrota. Et ymmärrä mikä on tilannenopeus?

  Täytyy myöntää että teikäläisten pään sisälle on vaikea päästä vaikka kuinka yrittäisi, sormi pystyssä hehkutatte nopeusrajoitusten tärkeydestä ja koulutatte tästä muita, vaikka sillä ei ole mitään vaikutusta, ja sitten kun itsestä kivalta tuntuu voi omasta mielestä ajella kovaakin ylinopeutta. Erikoista porukkaa olette.

    
 • ritsa:

  koulutatte tästä muita, vaikka sillä ei ole mitään vaikutusta
  Olennaista ei ole se onko juuri sinuun tai vaikkapa SO2001:een vaikutusta, vaan se että itse olen huomannut vuosien varrella että on muitakin tapoja ajatella kuin vain yksi.  Saksan lomalla olen ajellut pitkät matkat yli 200 km/h, eli sinällään jokin mittarinopeus 150 km/h ei ole kova nopeus, jos se toimii tilannenopeutena siten kun se laissa määritellään.  Finlex, Tieliikennelaki:

  "23 § Tilannenopeus

  Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.  Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi.

    
 • ” Onko tilannenopeus hitaampi vaiko kovempi nopeus kuin nopeusrajoitus?”  Jotenkin absurdi kysymys. Tilannenopeus on aina juuri senhetkinen ajonopeus.

  Tilannenopeus on sensijaan aina väärä, kun ylitetään nopeusrajoitus.

  Nopeusrajoitusta hitaamminkin ajettaessa tilannenopeus voi olla väärä tai oikea, olosuhteista riippuen.

  ”Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella…………”

  Tuo ”muu” tarkoittaa juuri tieliikennelain muita kohtia.

    
 • CS2800:

  Entä mitä mieltä olet pakollisesta ajokortista?
  Uskon valistukseen ja opetukseen enemmän kuin kieltoihin ja rajoituksiin.  Entä mitä mieltä olisit tilanteesta jossa joku törmää sinuun, eli toisten tekemistä jossa sinut vaikkapa kiilataan polkupyörää ajaessasi ojaan? Onko se vain vahinko, vai voiko sellaisia tilanteita välttää pakottavilla säännöillä?
  Muiden ajamiseen en voi vaikuttaa, mutta toivon kaikkien kuljettajien huomioivan tilanteen, jottei turvallisuuden varmistamisesta tulisi mahdoton tehtävä komitealle.  Uskon, että tilannenopeus on rajoitusnopeutta paljon parempi ohjenuora peräänajoja vastaan. Rajoitusnopeus kun yleensä ei osaa reagoida edes turvaväliin ja pitoon.  Onko tilannenopeus hitaampi vaiko kovempi nopeus kuin nopeusrajoitus? Huomioithan että sekä jarrutus- että pysähtymismatkat pitenevät nopeuden kasvaessa. Jarrutusmatka nelinkertaistuu nopeuden kaksinkertaistuessa.
  Tilannenopeus ei ole riippuvainen rajoitus- ja ylinopeudesta, aivan kuten ei myöskään tuo jarrutusmatka. Siksipä rajoituksen sijaan keskitynkin vain nopeuteen.

    
 • NHB:

  Uskon valistukseen ja opetukseen enemmän kuin kieltoihin ja rajoituksiin.
  Tervetuloa käymään reaalimaailmassa aina välillä kuitenkin!  Mutta jos mennään vähänkään samoille utopialinjoille kanssasi: Tekniikka voisi periaatteessa, käytännössä ties miten kaukana tulevaisuudessa kuitenkin, mahdollistaa sen, että ajetaan optimaalista nopeutta ja muut ajoneuvot ja tiellä liikkujat tulevat huomioiduksi ja onnettomuudet välttyisivät. Mutta et sinä haluaisi olla sellaisen kyydissä "kuskina", koska siinä menisi se missä sinulla superior-taidot: ajaminen.  Liikkuminen olisi vain ja juuri sitä, vaikka mentäisiin millä ajoneuvolla tahansa, 2 tai useampipyöräisellä. Boring? Valitettavasti se nopeus voisi jopa laskea, kun kylmä tekniikka hoitaisikin olosuhteiden arvioinnin? Ajattele, se "automaattiauto" olisi varmasti monta kertaa eri mieltä kanssasi aika monesta asiasta liikenteessä, mutta sinulla olisi vain urputusoikeus. Toisaalta mikäs siinä olisi Tekniikan maailmaa lukiessa ajella kaupungilla, tai maantiellä!  NHB:

  Uskon, että tilannenopeus on rajoitusnopeutta paljon parempi ohjenuora peräänajoja vastaan. Rajoitusnopeus kun yleensä ei osaa reagoida edes turvaväliin ja pitoon.
  Uskon että "automaattiajoneuvo" osaisi hoitaa kullekin tyypille asetetulla teknisellä kattonopeusrajoituksella sekä optimaalisen liikkumisnopeuden, että huomioida turvavälit, kaikki kelit ja kanssaliikkujien määrä huomioiden, niin pimeällä kuin valoisaan aikaan, kelissä kuin kelissä.  Sitä teknistä valmiutta ja niin teknistä kuin lainsäädännöllistä toteutusta odotellessa, vai mitä NHB? Hommahan hoituisi vielä sinuakin, tai ideaalimaailmaasi paremmin ja kaikki erilaiset ihmiset huomioiden muutenkin, kaikille samalla tavalla tismalleen. Olisi vain matkustajia oikeastaan.  No jos palataan maanpinnalle. Minä väitän että sinulla on aivan erilainen toleranssi oman nopeutesi, kuin myös taitokäsityksesi suhteen kuin monella muulla, joka on kuitenkin kanssasi liikenteessä. Riittäähän sinulla sitten ymmärrystä niin sinua hitaammille kuin mahdollisesti nopeammillekin, jotka sitten voivat ihan oman päänsä mukaan noudattaa "valistusta ja opetusta"? Sinullehan tuollainen on jo "reaalimaailmaa", voihan se olla sinne päin jollakulla muullakin. Riittääkö pinnasi edes reaalimaailmassa oikeasti, saati mitä se olisi ideaalimaailmassasi sitten siihen verraten että kaikki olisikin villiä, tulkinnallista ainakin todella monella tavalla?

    
 • Kumppani:


  Mutta jos mennään vähänkään samoille utopialinjoille kanssasi: Tekniikka voisi periaatteessa, käytännössä ties miten kaukana tulevaisuudessa kuitenkin, mahdollistaa sen, että ajetaan optimaalista nopeutta ja muut ajoneuvot ja tiellä liikkujat tulevat huomioiduksi ja onnettomuudet välttyisivät.


  Mikä on optimaalinen nopeus?  Mutta et sinä haluaisi olla sellaisen kyydissä "kuskina", koska siinä menisi se missä sinulla superior-taidot: ajaminen.
  Se on kyllä jännä juttu, että mitä kärkkäämmin nettikirjoittelijat ovat luomassa profiileja toisista kirjoittajista, sitä huonompia profiileja he luovat. Tuossakin aivopierussasi on kaksi isoa virhettä. Kaksi kahdesta metsää: onko tämä nyt optimaalinen osumatarkkuus? Jos arviot menevät muulloinkin yhtä pieleen, niin lienee parempi luottaa vain komiteaan, lakikirjaan ja Raamattuun/Koraaniin.  Mistään ylivertaisista taidoista en ole kirjoittanut, enkä sellaisia usko omaavani. En koe, että olosuhteiden huomioiminen sellaisia vaatiikaan.  Minulla ei ole pienintäkään ongelmaa olla koneaivon tai jonkun toisen kyyditättävänä, jos se on paras tapa liikkua. Lentokoneissa, metroissa, ratikoissa, trollikoissa, junissa ja takseissa vietän takuulla enemmän aikaa kuin sinä. Osassa mennään koneaivon varassa ja osassa ollaan jonku toisen vaiston varassa. Itseasiassa tälläkin palstalla tietyt tyypit ovat jopa kyseenalaistaneet oikeuteni ottaa kantaa autoilua koskeviin kysymyksiin, koska auto on minulle vain yksi liikkumistapa muiden joukossa.  Liikkuminen olisi vain ja juuri sitä, vaikka mentäisiin millä ajoneuvolla tahansa, 2 tai useampipyöräisellä. Boring?
  Autoilu on joka tapauksessa todella tylsää. Paljon mieluimmin surffaan netissä, syön, luen, opiskelen, liikun ja teen töitä matkan aikana.  Riittäähän sinulla sitten ymmärrystä niin sinua hitaammille kuin mahdollisesti nopeammillekin, jotka sitten voivat ihan oman päänsä mukaan noudattaa "valistusta ja opetusta"? Sinullehan tuollainen on jo "reaalimaailmaa", voihan se olla sinne päin jollakulla muullakin. Riittääkö pinnasi edes reaalimaailmassa oikeasti, saati mitä se olisi ideaalimaailmassasi sitten siihen verraten että kaikki olisikin villiä, tulkinnallista ainakin todella monella tavalla?
  Kuinka monesti olen ollut täällä haukkumassa muita kuljettajia? Jotku näyttävät jopa keskittyvän siihen. "Villeillä" Saksan baanoilla en ole huomannut pienintäkään merkkiä hermostumisista ja siellä riittää paljon nopeampia ja paljon hitaampia. Se, että eri autot ajavat eri nopeuksilla on mielestäni todella luonnollinen asia. Niin autoissa kuin ihmisissä on eroja, jotka määrittelevät turvallisen nopeuden eri tasolle. Tietyissä olosuhteissa toki on suotavaa minimoida nopeuserot, mutta varsinkaan Suomessa tilanne ei ole aina se.

    
 • En NHB tarkoita sinua, mutta olen kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että erittäin monella kuljettajalla on liian suuret luulot omista kyvyistään. Arviointivirheitä sattuu hyvin paljon, josta taas johtuu tieltä suistumiset ja muut vakavammatkin onnettomuudet.  Ja vaikka olisikin omasta mielestään "taitava kuljettaja", niin liian usein se "taito" ulosmitataan.  Ajamalla edes kutakuinkin rajoitusten mukaan on taitavalla kuljettajalla erittäin iso turvamarginaali. Heikommalla kuljettajalla saattaa se rajoitusnopeuskin olla liikaa.  Tämä on itsestään selvää, jos vähän miettii.

  Miksi se "taitavuus" pitää aina ulosmitata?

  Tai miksi sitten tapahtuu niin paljon onnettomuuksia?  Rata-ajoa harrastamalla saa varmasti erilaisen, ja paremman tuntuman ajoneuvon käytökseen kovissa nopeuksissa. Se ei kuitenkaan anna valmiuksia liikenteeseen.  Saksassa nopeuserot ovat isot, ja ihmeen vähän siellä tapahtuu onnettomuuksia. Mutta kun sattuu, sattuu kovaa.

    
 • Poni:

  En NHB tarkoita sinua, mutta olen kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että erittäin monella kuljettajalla on liian suuret luulot omista kyvyistään. Arviointivirheitä sattuu hyvin paljon, josta taas johtuu tieltä suistumiset ja muut vakavammatkin onnettomuudet.

  Ja vaikka olisikin omasta mielestään "taitava kuljettaja", niin liian usein se "taito" ulosmitataan.


  Niin, mitä sitten? Miten ajattelit tilanteen korjata, jos kuljettaja menettää ajokkinsa hallinnan on yleensä useampaa liikennesääntöä rikottu joten mitä muuta ajattelit asian eteen tehdä kuin luetella päinvänselvyyksiä?    
 • NHB:

  ["Villeillä" Saksan baanoilla en ole huomannut pienintäkään merkkiä hermostumisista ja siellä riittää paljon nopeampia ja paljon hitaampia.
  En asu Saksassa, joten kokemukseni baanoista rajoittuvat pääasiassa siihen, kun vetäistään lomalla Saksan läpi johonkin suuntaan. Jokusen kerran olen muutenkin joutunut Saksassa ajelehtimaan.  Kokemuksieni mukaan myös Saksassa on henkilöitä, joilla ei kuuluisi olla minkäänlaista ajolupaa.

  Pääasiassa liikenne siellä tuntuu sujuvan, kuten pitääkin, mutta kun joukossa on joskus kuitenkin joku "kuspää", niin siellä se leikki on nopeuksien vuoksi aika paljon vaarallisempaa.  Moottoripyörällä ajaessani ei kukaan käynyt "kukkoilemaan", koska varmaan tiesivätkin jäävänsä toiseksi.

  Sitten autoillessa on ollut selviä kiusantekoja, tai niiden yrityksiä. Vajaaälyisen touhuja.  Kuitenkin, vauhdeista huolimatta Saksassa tunne moottoritiellä on jostain syystä turvallisempi, kuin Suomessa. Osin siksi, että suurin osa kuitenkin ajaa ns. ihmisiksi. Osin teiden laadun vuoksi.    
 • ritsa:

  Poni:
  En NHB tarkoita sinua, mutta olen kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että erittäin monella kuljettajalla on liian suuret luulot omista kyvyistään. Arviointivirheitä sattuu hyvin paljon, josta taas johtuu tieltä suistumiset ja muut vakavammatkin onnettomuudet.

  Ja vaikka olisikin omasta mielestään "taitava kuljettaja", niin liian usein se "taito" ulosmitataan.


  Niin, mitä sitten? Miten ajattelit tilanteen korjata, jos kuljettaja menettää ajokkinsa hallinnan on yleensä useampaa liikennesääntöä rikottu joten mitä muuta ajattelit asian eteen tehdä kuin luetella päinvänselvyyksiä?
  Ensiksi, ehkäpä ne asiat eivät ole päivänselvyyksiä niille, ketkä ajavat niitä onnettomuuksia.

  Toiseksi, miksi minun pitäisi se asia nyt korjata?

  Korjaa sinä joku asia, näytä se minulle toteen, niin ehkä minäkin yritän "korjata" jonkun asian.

    
 • NHB:

  Mikä on optimaalinen nopeus?
  No jos sinulla on tiedossa oikea tilannenopeus ajaessasi, niin eikös tuo pitäisi olla ihan helposti pääteltävissä?  Mutta jos sen nyt määrittelisi niin, että koneaivot (kun puhuttiin siitä "tulevaisuuden tekniikasta", tarkennuksena muille) jotka on istutettu niihin "automaattiajoneuvoihin" liikenteessä liikkumiseksi, osaavat ottaa toistensa liikkumiset ja keli- yms. olosuhteet huomioon niin hyvin, että liikkuminen voidaan hoitaa sellaisella nopeudella joka olisi tämän koneaivon mielestä optimaalinen matkalla A:sta B:hen. Sellaista tietokonelogiikkaa, varmaan osaa kuvitella: yhdistelmä navigointia, kelianturointia, tien kunnon anturointia, muun liikenteen (määrän ja laadun) arviointia, ajoneuvoluokituksen rajoitukset huomioituna ym. Lähin esimerkki tästä päivästä olisi varmaan jo se Googlen auto. Tai vielä lähempää tavantallaajaa: vakionopeussäädin tietää sille asetetun 100:n rajoituksen, mutta nähdessään peräpeilin lähestyvän, osaa optimoida auton nopeuden vastaamaan sen nopeutta.  NHB:

  Se on kyllä jännä juttu, että mitä kärkkäämmin nettikirjoittelijat ovat luomassa profiileja toisista kirjoittajista, sitä huonompia profiileja he luovat.
  Keksin heti parikin hyvää nimimerkkiä, etenkin mitä tulee kärkkäyteen.  NHB:

  Mistään ylivertaisista taidoista en ole kirjoittanut, enkä sellaisia usko omaavani.
  Okei, ei superior, eikä ylivertainen, mutta kova kuski kuitenkin?  NHB:

  En koe, että olosuhteiden huomioiminen sellaisia vaatiikaan.
  No eihän se vaadikaan, näin on. Kovin kärkkäästi sinä olet kuitenkin tuolla tyylilläsi luomassa vaikutelmaa, ettei vallitsevan tieliikennelainsäädännön ollessa tässä reaalimaailmassa käytössä, tuollainen ei olisi mahdollista. Ikään kuin nopeusrajoituskäytäntö mitätöisi kuskeilta kaiken ajattelun ja sinä ymmärrät ja näet sen. Korjauksesi olisi että ajetaan fiiliksellä (mitäpä muutakaan oikeasti esität), koska se olisi turvallisempaa ja rajoitukset vain salaliitto.  Minä käytän usein ja tässäkin tapauksessa kirjoittajan, nyt sinun, omaa tyyliä tuodakseni esiin pointteja kirjoituksista joita kommentoin. Osasit heti poimia oikean näkökulman, hyvä.

  Niin, että mitä oikeasti ajat takaa, ettei se lavea maalailusi peittäisi alle jotakin liikennemaailmaa mullistavaa ydintä?  Riittäähän sinulla sitten ymmärrystä ....  NHB:

  Kuinka monesti olen ollut täällä haukkumassa muita kuljettajia?
  Ei minä väittänytkään, että olet tai laskenut montako kertaa mahdollisesti olisit jne. Minä kysyin ja varmistelin kantaasi juuri siksi, koska melkein voisi odottaa sellaista tapahtuvan hetkenä minä hyvänsä. Niin että riittääkö pinna, vai mikä mörkö TLL sinulle oikeasti on ja miksi?  NHB:

  Se, että eri autot ajavat eri nopeuksilla on mielestäni todella luonnollinen asia.
  Ihan hyvä. Olet varmaan huomannut kuitenkin, miten paljon täällä saadaan aiheesta "eri nopeudet liikenteessä" milloin luonnotonta, milloin luonnollista, saati miten tasoitettaisiin eroja. Näkökulmasta riippuen kohti rajoitusnopeuksia, tai vaihtoehtoisesti "virran nopeutta".

  Ja mieluiten muiden tulisi ajaa sitä kunkin kirjoittajan kannalta omaa nopeutta.  NHB:

  Niin autoissa kuin ihmisissä on eroja, jotka määrittelevät turvallisen nopeuden eri tasolle. Tietyissä olosuhteissa toki on suotavaa minimoida nopeuserot, mutta varsinkaan Suomessa tilanne ei ole aina se.
  Ja missä sitten on? Onko täällä sen kummempaa kuin todellisuudessa on missä maassa tahansa? Vai olisiko sittenkin ihan siitä "luonnollisesta asiasta" kyse, koska "autoissa ja ihmisissä on eroja", oltiin missä kolkassa maapalloa tahansa .Ja josta ihan vaan pikkuisen sittenkin taitaa aiheutua jonkin sortin harmia? Puhumattakaan siitä valtiovallasta joka peijjooni sentään myöskin rajoittaa omaa menoa? Mikä lie salaliitto valtaapitäviltä se nyt olikaan?

    
 • Alinopeutta ajavia yhdistää yleensä arkuus ja vähäinen ajokokemus. Tarkasti nopeuksia noudattavia ei voi lokeroida sillä siihen kai kaikki pyrkivät. Pienet lipsahdukset lieviin ylinopeuksiin ei varmasti ole poliiseillekaan mikään liikenettä vaarantava tekijä johon pitäisi tarkasti puuttua. Nämä ovat yleensä niitä parempia kuljettajia joita ei kylmää tosipaikan tullen mikään vaan selviävät tilanteesta, kuin tilanteesta yleensä hyvin. Kokemuksella on näissä kohdin suuri merkitys. Jatkuvasti ylinopetta ajaviin kaahareihin suhtaudun kielteiseti, enkä hyväksy niitä lainkaan, koska siinä vaarannetaan oman hengen ohella niin monta muutakin.

  Ja näistä johtuvat kuolemat ovat kaikki täysin turhia perustuen piittaamattomuuteen ja ajattelemattomuuteen.

    
 • Poni:

  ritsa:


  Niin, mitä sitten? Miten ajattelit tilanteen korjata, jos kuljettaja menettää ajokkinsa hallinnan on yleensä useampaa liikennesääntöä rikottu joten mitä muuta ajattelit asian eteen tehdä kuin luetella päinvänselvyyksiä?  Ensiksi, ehkäpä ne asiat eivät ole päivänselvyyksiä niille, ketkä ajavat niitä onnettomuuksia.
  Toiseksi, miksi minun pitäisi se asia nyt korjata?
  Korjaa sinä joku asia, näytä se minulle toteen, niin ehkä minäkin yritän "korjata" jonkun asian.


  Ei ne ole päivänselvyyksiä riskikuljettajille, mutta niihin ei voi täällä vaikuttaa joten turhaan edes yrität. Olet kovin pontevasti ottanut useaan eri otteeseen kantaa nopeuksiin ja erityisesti ylinopeudet ylittävät kirjotuskynnyksesi, tämä on tullut hyvin selväksi eikä sitä tarvitse enää toistaa. Voin vuosien kokemuksella kertoa että foorumikeskusteluilla ei ole mitään vaikutusta joten en enää kovin innokkaasti jaksa osallistua rattijuoppo ja vanhus keskusteluihin ja sinä voisit toimia samoin, ei me voida oikeasti mihinkään vaikuttaa. Oikeastaan ainoa asia mihin osallistun puhtaasti viihdemielellä on kun tavallisia ihmisiä syyllistetään jokapäiväisestä liikkumisesta. Pahimpien fanaatikkojen kirjoituksiin en reagoi mitenkään.

    
 • ritsa:


  Olet kovin pontevasti ottanut useaan eri otteeseen kantaa nopeuksiin ja erityisesti ylinopeudet ylittävät kirjotuskynnyksesi...
  Mitä tarkoitin, oli se, että ihminen on varsin usein oikeasti huono tunnistamaan omia ajatoaitojaan, sekä "oikeaa tilannenopeutta". Oma menestyksekäs liikennöinti pidemmän aikaa saattaa antaan valheellisen mielikuvan omista taidoista. Siksi on tehty rajoittavia sääntöjä. Ei niitä kiusaksi ole tehty.  Liikenneturvallisuudesta päättävien tahojen on otettava huomioon myös heikommat kuljettajat ja ehkä siksi "paremmista" kuljettajista rajoitukset tuntuvat alhaisilta. Ainakin, mikäli suhtautuvat asiaan ainoastaan itsekkäältä kannalta.  Autokoulusta juuri päässyt ja kortin saanut henkilö on saanut oikeastaan vain pintaraapaisun, aloituspaketin liikenteeseen. Loput pitää opetella itse. Opettelussa auttaa kummasti ne liikennesäännöt. 80 kmh rajoitusalueella ei heikonkaan kuljettajan tarvitse potea syyllisyyttä, mikäli vauhti lähentelee rajoitusta.  Arvelen, että säätäjät ovat ne rajoitukset säätäneet siten, että heikompikin pärjää. Ja eipä aina tule ajettua edes sitä rajoitusnopeutta, mikäli olosuhteet ovat vaikeat. Tämän on toki myöntänyt myös sellaiset henkilöt, ketkä ovat ylinopeuksia ovat puolustaneet.  Ja kyllä, otan kantaa, jos siltä tuntuu. Toki liikenteessä on paljonkin epäkohtia, mutta pelkästään rajoituksia noudattamalla saattaisi liikenne siistiytyä huomattavasti.

    
 • Poni:

  ritsa:

  Olet kovin pontevasti ottanut useaan eri otteeseen kantaa nopeuksiin ja erityisesti ylinopeudet ylittävät kirjotuskynnyksesi...


  Mitä tarkoitin, oli se, että ihminen on varsin usein oikeasti huono tunnistamaan omia ajatoaitojaan, sekä "oikeaa tilannenopeutta". Oma menestyksekäs liikennöinti pidemmän aikaa saattaa antaan valheellisen mielikuvan omista taidoista. Siksi on tehty rajoittavia sääntöjä. Ei niitä kiusaksi ole tehty.


  Ei niitä kiusaksi ole tehty, rahasampoksi kylläkin. Mutta jostain syystä vain yksi, muista saisi paljon enemmän tuloja mutta en ole koskaan päättäjien ajatuksia täysin ymmärtänytkään. Sinun on turha murehtia siitä etteikö yli 90% ihmisistä osaisi liikkua kohtuullisen turvallisesti, kyllä ne osaa ilman sinun apuasi. Se mihin sinun pitäisi energiasi kohdistaa on se pari prosenttia joilla selvästi on ongelmia niin mielenterveyden kuin ihan oikeankin terveyden kanssa sekä siihen vielä pienempään vähemmistöön joilla on päihdeongelmia.    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit