Nopeudet valtateillä, rakentava ehdotus

163 kommenttia
1246
 • Esa Sairio kirjoittaa fiksusti, ellei sitten ole sarkastinen.

  Liikennematemaatikkojen kommentteja odotellessa....

    
 • Olipahan yksi hänen toistamansa mielipide. Ei ole sarkasmia, vaan "totuus".

    
 • Quu2018: "Tampereen ja Helsingin väliselle moottoritielle saattaa tulla nopeusrajoitus 130 km/h – Ministeri Anne Berner väläyttää kokeilua
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan kokeilu voisi olla mahdollinen selvitysten jälkeen. Kokeilua perustellaan liikenteen sujuvuudella ja kohentuneella liikenneturvallisuudella."


  Kokeilua tuolle tielle ehdotti kansanedustaja Timo Heinonen. Berner ei vastauksessaan puhunut mitään tästä tiestä.

  Heinonen perusteli esitystään liikenteen sujuvuudella ja kohentuneella liikenneturvallisuudella. Eli tämäkään ei ollut Bernerin näkemys.

  Bernerin vastauksessa sanottiin mm. "...nopeusrajoitusten nostamista
  voidaan arvioida kokeiluluonteisesti ja esimerkiksi tietyillä tieosuuksilla ja liikennetilanteen sen salliessa. Liikennevirasto tienpitäjänä voi arvioida tätä mahdollisuutta sellaisilla moottori-teillä,jotka täyttävät lainsäädännön ja määräysten vaatimukset. Kokeilu voisi olla mahdollinen sen jälkeen,kun arvio vaikutuksista ja tekniset mahdollisuudet kokeilun toteuttamiseen on selvitetty. Nopeusrajoitusten noston kokeilu voi edellyttää kuitenkin myös tien ominaisuuksien ja kunnon kannalta riittävän rahoituksen turvaamista ylläpitoon ja mahdollisiin parannuksiin."

    
 • Jatkoa edelliseen...

  Bernerin vastauksessa Heinoselle oli myös se miksi nopeuksia rajoitetaan. Kannattaisi tämän Sairion Esankin miettiä vähän ennenkuin alkaa puhua korkeammista "oikeista" rajoituksista.

  "Ajonopeuksia tieliikenteessä rajoitetaan ensisijaisesti liikenne-turvallisuuden parantamiseksi. Ajonopeus vaikuttaa onnettomuusriskiin ja nopeuksia säätelemällä voidaan vaikuttaa myös liikenteen sujuvuuteen ja liikenteenvälityskykyyn, liikennekustan-nuksiin sekä liikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin."

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_385+2018.pdf

    
 • Oli miten oli, mutta se on satavarma ettei nopeusrajoituksia tulla nostamaan.
  Nopeusrajoitusten valvontaan moottoriteilläkin voisi panostaa.
  Ja mikä se sellainen suurin sallittu on minkä ylityksestä ei heti napsahda tuntuvia seuraamuksia.

    
 • Tanskan kokeilu, mikä taisi jäädä pysyväksi olisi ainakin mielestäni toimiva. Siellä nostettiin rajoitusnopeutta, muistaakseni 10km/t ja laskettiin puuttumiskynnystä. Saatiin nopeudet tasaisemmiksi.

    
 • Uudessa TM:ssä on puheenaihepalstassa taas joillekin verenpainetta nostattavaa juttua.

    
 • Jos oikeasti haluaa tietää mitä Tanskassa tapahtui, niin täältä voi lukea suomeksi.
  https://www.liikenneturva.fi/fi/liikennevilkku/puheenaihe/vauhdilla-valia

  "Nopeusrajoitusmuutosten jälkeen 130 km/h teiden onnettomuusmäärät kasvoivat huomattavasti suhteessa muihin teihin."

    
 • No mitäs uutta noin suomalaisittain siellä Tanskassa tapahtuisi?

  The government said it would only increase the speed limits on stretches of road recommended by Vejdirektoratet, but the government would also look into upping the limit from 110 to 120 km/h on certain motorway stretches.

  Vau...

  Toteavat myös, että
  The increased speed limits did not lead to a decrease in accidents on low-quality roads

  Suomen tiet (valitettavasti)...

    
 • "Uudessa TM:ssä on puheenaihepalstassa taas joillekin verenpainetta nostattavaa juttua."

  Jep. Päätoimittaja voisi puuttua sovellettuja faktoja sisältäviin artikkeleihin.

    
 • Esa Sairion hokemaa "Useimmilla 80 valta-ja kantateillä rajoitus pitää nostaa sataan" kannattaa peilata vaikkapa tuossa edellä esiintulleeseen Tanskan rajoitusmuutokseen.

  Tanskassa maanteiden rajoitus on ollut 80 km/h. Kokeilussa, joillakin hyvätasoisilla osuuksilla rajoitus nostettiin 90 km/h:iin. Nämä hyvätasoiset osuudet näyttävät olevan teitä joilla vastakkaiset suunnat on erotettu kun niitä Google Mapsista katselin.

  Rajoituksen korotuksille Suomessa 80 km/h:sta 100 km/h ei tämän mukaan ole minkäänlaisia perusteita, sillä Suomen 80 km/h teillä ei yleensä ole vastakkaisia suuntia erotettu. Jos teiden tasoa ajatellaan niin Tanskan malli antaa ihan päinvastaisen vinkin: Suomessa ainakin monien vilkkaiden maanteiden rajoitus tulisi alentaa 100 km/h:sta 80 km/h:iin.

  Muuten... Ranskassa nopeusrajoituksia alennettiin maanteillä heinäkuun alussa 90 km/h:sta 80 k/h:iin 400 000 km matkalla. Miksi? Koska niiden turvallisuustaso ei ollut korkeampaa nopeutta vastaava.

  Mietipä Esa näitä asioita kunnolla ennenkuin kirjoittelet yksioikoisia "määräyksiäsi".

    
 • Talvirajoitukset ja talviaika pitää jättää siirtämättä keväällä kesänopeuksiin ja kesäaikaan.

    
 • JPalon ehdotus on hyvä. Harmoniset nopeudet maantiellä ja kaduilla tosin uudessa tieliikennelaissa pyritään poistamaan.

  Meillä siis jo ollaan nostamassa nopeuksia.

  Esim. Satasen rajoituksella saa ajaa sataa kahtakymppiä. Maksaa vain sovitun hinnan.

  Härskeintä on, että maksua vastaan saa ajaa myös 30km/h rajoituksella 45km/h. Kiinnijäämisriskikin on (kameratolppia lukuunottamatta) mitätön. Kortti ei enää mene rikemaksuista ja kohta kilpaillaan kuka saa eniten kuvia itsestään, sillä tuo on joillekin vain tunnin palkka, monelle (mm.itänaapurille) ehkä minuutin.

  No, joillekin kuukauden ruokarahat.

    
 • Ei muutaman kympin ylinopeudesta korttia kuivumaan tarvitse ottaa, tärkein on yleisesti nopeusrajoituksia alentamalla laskea keskinopeutta, sehän laskisi myös rikesakkoa ajavien (etuilijoiden) nopeuksia.

    
 • Ei, ei, hyvä Quu. Paras malli olisi nostaa rajoitusnopeuksia taajamien ja haja-asutusalueiden ulkopuolella, jolloin ylinopeuksia saataisiin vähennettyä. Sopiva matkanopeus on 115 - 125km/h, mutta ovat penteleet määritelleet liian useille väylillä jopa kesäkelillä vain 80 rajoituksen. Eikä satasen alueellakaan saa ajaa virallisesti edes 120. Tehokkain keino ylinopeuksien vähentämiseen on rajoitusten nostaminen eikä mikään kamerapönttöjen lisääminen. Huomattiinhan se Tanskassakin: rajoituksen nostaminen arvoon 130km/h vähensi ylinopeuksia. Ihan järkeenkäypää. Myös onnettomuudet vähenesivät, koska ylinopeudesta johtuvia onnettomuksia ei enää tapahtuisi niin paljon, kun ylinopeuksiakaan ei olisi niin paljon. Tämä on nyt vain muunnelma liikennematematiikasta, mutta kokeilemisen arvoinen idea.

  p.s. unohtui pari lisähuomiota: ohitukset vähenisivät, mikä vähentäisi riskejä kohtaamisonnettomuuksiin ja myös turvavälit pitenisivät, koska kaikki liikkuisivat joutuisammin; nekin, jotka ottavat nopeusrajoitukset hyvin pedantisti.

    
 • Kyllä se on totuus, kun vauhti kasvaa onnettomuusriski kasvaa.
  Mistä syystä oletat nopeusrajoitusten olevan, ja miksi niitä valvotaan?
  Kyllä, jos rimaa nostetaan, ylittäjienmäärä vähenee, mutta ylittäjät tippuu korkeammalta.

    
 • Minä oletan nopeusrajoitusten olevan, jotta nopeuserot tieliikenteessä eivät olisi kovin suuria. Ja nopeuksia valvotaan kahdesta syystä: saadaan valtiolle tuloja ja uhkaillaan laillisesti kuljettajia, jotta eivät ajaisi yli rajoituksen. Tuossa on vähän sama ristiriita kuin viinanpirun ja tupakin kanssa: toisaalta hyvä tulojen kannalta, kun mahdollisimman moni sortuu, mutta toisaalta pitäisi yrittää pitää kansalaiset nuhteettomina.

  Vaan miksi rajoitukset maanteillä juuri 80 tai 100? Niin on ollut ties kuinka kauan vaikka menopelit ovat koko ajan kovasti kehittyneet ja todetusti turvallisuus lisääntynyt. Olisi hyvin varaa vähän lisätä fartia liikenteessä monin paikoin. Mutta ei siellä missä jo nyt saa ajaa jopa 50% ylinopeutta saamatta muuta kuin rikesakon, jos jää kiinni.

    
 • Järjetön ajatus kuitata saavutettu turvallisuus pois, lisäämällä riskiä.
  Ei lain rikkomisesta säädettyjä rangaistuksia ole tulojen takia säädetty.

    
 • Kyllä ylinopeusmaksut jo aiottiin ottaa ihan virallisesti budjettiin nykyisen hallituksen aikana. Ja poliisi on julkistanut tulostavoitteitaan kameravalvonnasta saatavista tuotoista ei kovinkaan kauan sitten.

  Ei saavutettua turvallisuuttaa kannatakaan kuitata pois, mutta sen ansiosta voitaisin sallittuja nopeuksia nostaa ja siten edelleen parantaa turvallisuutta. Ylinopeuksia vähentämällä.

  Otan vain huomioon täällä alleviivatun asian, että ylinopeudet altistavat onnettomuuksille. Olen jäänyt kovasti vähemmistöön mielipiteelläni, että väärä tilannenopeus se on, mikä altistaa onnettomuuksille eikä ylinopeus.

    
 • HybridRules: "Otan vain huomioon täällä alleviivatun asian, että ylinopeudet altistavat onnettomuuksille."

  Enpä nyt muista Eki-setää lukuunottamatta kenenkään menneen tuollaista alleviivaamaan.

  Muistat kai vielä, että vaikka turvavöiden käyttämättömyys ei itsessään aiheuta onnettomuuksia, silti se tappaa vuosittain useita ihmisiä Suomenkin tieliikenteessä. Ja periaatteessa samasta syystä kuin ylinopeudetkin eli seurauksia pahentamalla.

    
 • Niin, ylinopeus on käsitteenä vain laiton nopeus. Turvallisuuden osalta merkitystä on lähinnä ajonopeuden muutoksen suuruudella. Käytännössä ylinopeus tietysti nostaa nopeutta lailliseen verrattuna ja siksi riski kasvaa. Riski ei poistu sillä, että kovemmasta nopeudesta tehdään laillista.

  Vaikka autot olisi kehittyneet, rajoitus määräytyy monen asian summana. Näitä ovat mm. tien geometria, liittymien ja kevyen liikenteen määrä jne. Vaikka ajaisi miten kalliilla autolla, noiden tekijöiden merkitys ei nollaudu.

  60-luvulla hirvikanta oli 10-20% nykyisestä. Peurakanta on kasvanut paljon tuotakin enemmän ja kasvaa edelleen. Vuosittain ajetaan n. 100 000 hirvieläinkolaria. Nopeus on kuljettajan näkökulmasta ainoa asia, jolla riskiä voi alentaa. Toki lisäkaukovaloja voi asentaa, mutta suurin osa kilometreistä taitaa tulla lähivaloilla, joten kokonaisuuteen tuo vaikuttaa vain vähän. Sitten on ajotapamuutos eli pientareiden tarkkailua yms. mutta mielestäni se on osa normaalia ajotapaa. Hirvieläinvaara on nykyään aina ja kaikkialla, ei vain hämärässä hirvivaara-alueella. Toivottavasti kaipaat yhtä paljon hirvieläinten määrän leikkausta kuin kovempia ajonopeuksia.

  "Olen jäänyt kovasti vähemmistöön mielipiteelläni, että väärä tilannenopeus se on, mikä altistaa onnettomuuksille eikä ylinopeus."

  En ole tätä viestiketjua kovin tarkkaan seurannut, mutta jos olet jäänyt vähemmistöön, sehän on erinomainen asia.

  Väärä tilannenopeus ei ole mikään vaihtoehto ylinopeudelle. Väärästä tilannenopeudesta toki seuraa sekä onnettomuuden todennäköisyyden kasvu, että onnettomuuden seurausten paheneminen. Kumpaa tarkoitat puhuessasi onnettomuuksille altistumisesta?

  Ylinopeus vaikuttaa samoin, mutta asetelmaasi liittyy pari ongelmaa. Milloin ylinopeus ei ole väärä tilannenopeus? Liikenteessä ajetaan yhteisten sääntöjen mukaan, jotta toisten käytös olisi ennustettavaa. Lisäksi ylinopeudella on vaikeampi varautua toisten virheisiin. Itse olen ajanut kolarin, johon en ollut syyllinen, mutta jonka olisin todennäköisesti voinut välttää rajoituksenmukaisella nopeudella.

  Jos luokitellaan tilannenopeus niin, että ylinopeutta on mahdollista ajaa ilman väärää tilannenopeutta, seuraa tästä lukumäärän vakutus. Liikenteessä noin puolet ajaa ylinopeutta, ns. väärää tilannenopeutta ajaa paljon pienempi osa. Kun lopputulos on riskin ja määrän tulo, ylinpeutta ajavien rooli nousee paljon korkeammalle kuin ratin takaa arvioituna tuntuu. Yksilön riski on pieni, mutta kun se kerrotaan n. 30 miljardilla vuotuisella ajokilometrillä, tilanne muuttuu yhteiskunnan näkökulmasta ja sillä on merkitystä.

    
 • HybridRules:
  Huomattiinhan se Tanskassakin: rajoituksen nostaminen arvoon 130km/h vähensi ylinopeuksia. Ihan järkeenkäypää.

  Siellä nostettiin 110km/h moottoritienopeus kokeeksi 120km/h ja sitä vasta harkitaan pysyväksi joillakin osuuksilla. Etkö lukenut?

    
 • Jos raskas liikenne ajaa edelleen 80-90 km/h on seurauksena joko jonoutumista, tai enemmän ajoa vastaantulijoiden kaistalla.

  Ohittaminen on monelle vaikeaa jopa moottoritiellä, ellei pidetä koukkauksia aivan toisen eteen merkkinä siitä että etäisyyksien arviointi on "hanskassa".

    
 • Eihän sillä ole merkitystä miten 120 nopeus nimetään onko se ylinopeus vai laillinen nopeus, kuljettajan reaktioaika, jarrutusmatka, autonominaisuudet säilyy samana. Tien kuluminen kyllä lisääntyy nopeuden noustessa, minkä kustannuksia ei sakkotuloilla kuitata.
  Budjetinkannalta nopeusrajoitusten reilu alentaminen olisi järkevää.
  Jo muutama vakava onnettomuus maksaa yhteiskunnalle monin kerroin tieosuuden sakkotuloja enemmän.

    
 • On vain totuttu siihen, että maantierajoitus on joko 80 tai 100. Jos olisi aikojen alusta ollut 90 ja 110, se samat nimimerkit, jotka nyt puoltavat 80/100 olisivat sitä mieltä, että 90/110 on ok. Itse ei kannata asioita ajatella vaan on paras ottaa vastaan, mitä isoveli antaa, eikö vain?

  Jos nopeusrajoituksia mietittäisiin tarkasti turvallisuuden kannalta, rajoitusvalikoima olisi laajempi. Onneksi ei ole laajempi, mutta nykyään on vain turhan alhaiset rajoitukset osalla tiestöä. Moottoritiet ovat itsestän selvä osio, jossa rajoituksia pitäisi nostaa. Yksityiskohtana ihmettelen, miksi Luumäki-Imatra moottoritien rajoitus on kesälläkin vain 100km/h.

    
 • HybridRule, perehdy Euroopan maiden nopeusrajoituksiin, ja kerro sitten perustelut miksi Suomen uraisien teiden nopeudet pitäisi olla keskiarvoa korkeammat.

    
 • On vain totuttu siihen, että maantierajoitus on joko 80 tai 100.

  Ovathan nuo käteviä tasalukuja. Itse kaipaisin kyllä 90 km/h tuonne väliin, ja johonkin 120 sijaan 130 tai 110. Vaan mielenkiintoinen juttu koskien rajoituksia on "Vuonna 2006 tehdyssä esiselvityksessä (Beilinson & Rajamäki) todettiin, että kameravalvonnassa oli usein käytetty korkeata, jopa yli 20 km/h puuttumiskynnystä."

  Koska vaikuttaa siltä että olet melko aidosti kiinnostunut aiheesta laitan iltalukemista. Nämä raportit ovat jo yli 10 vuotta vanhoja, ja se kertoo lähinnä siitä että puheenaihe ei ole mitenkään uusi.

  http://www.lintu.info/lintututkimus.htm#
  Valitse sieltä "Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet", ja on siellä muitakin mielenkiintoisia raportteja. Jotkin yksittäiset lauseet raporteissa ovat mielenkiintoisia; "Jonossa ajaminen siis väheni, ja sen myötä todennäköisesti myös ohittelu.".

  Nopeusrajoitusten käytännön seikkoja ovat ne että nopeuden noustessa

  • kuljettajan näkökenttä kapenee
  • pysähtymismatka pitenee (reaktioaika + jarrutusmatka)
  • väistämismahdollisuudet huononevat kovemmalla nopeudella (sivuttaispito)
  • polttoaineen kulutus kasvaa
  • jonoutuminen jos liikenteessä on mukana hitaampia, kun tullaan pullonkaulapaikkaan missä rajoitus hidastuu tai tulee risteyksiä /liikennevaloja.
  • kolari- ja onnettomuusvahingot maksetaan pakollisesta liikennevakuutuksesta, ja onhan rahoituksella ostetuissa autoissa myös kasko pakollinen. Nämä ovat joskus melko kalliita kiinteitä kustannuksia, joten olisi hyvä että onnettomuuksia olisi vähemmän.

  Liikennekuoleman virallinen arvo vaikuttaa siltä että ihminen on arvokkaimmillaan kuollessaan liikenteessä, mutta vakavat loukkaantumiset voidaan varmasti laskea euroissa.

  "Liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 milj. euroa, vakava loukkaantuminen noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen noin 34 000 euroa. Kustannukset sisältävät arviot muun muassa pelastustoimen, sairaanhoidon, kuntoutuksen ja uudelleen koulutuksen kustannuksista, menetetystä työpanoksesta ja menetetystä hyvinvoinnista." (Trafi)

    
 • Joka tapauksessa minä olen valintani tehnyt välttämällä moottoriteitä mahdollisuuksien mukaan ainakin talvinopeusaikaan ajamalle esim. 140 tietä Helsinki Lusi välillä, 140 tiellä ei ole 80 suurempaa nopeutta.
  Erikoinen "sattuma" vaikka olen ajanut väliä useamman kymmenvuotta niin vasta kahden viimetalven aikana on moottoritiellä 3 tuulilasia mennyt halki ohittajien ansiosta, kiitos, 1200€ kpl, onneksi on tuulilasivakuutus.

    
Kirjaudu kommentoidaksesi.

Kommentoiduimmat artikkelit